آرشیو مقالات

این مقاله در همین راستا و با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دورهٔ زمانی ۱۳۹۷:۱-۱۳۶۹:۱ و با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه‌ای به بررسی نحوهٔ تأثیر تکانه‌های (مثبت و منفی) سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری پرداخته است.

وضعیت اعتباری در بخش‌های مختلف اقتصاد و نیز در سمت تجهیز منابع یعنی سپرده‌های بانکی بررسی می‌شود. رفتار چرخهٔ اعتباری بخش‌های اقتصادی و نیز رفتار چرخه‌ای سپرده‌ها نشان‌دهندهٔ اثرپذیری چرخه‌های اعتباری از بخش حقیقی به‌دلیل نوسانات منابع بانکی است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که درآمد و تراکنش‌های مالی مشتریان از بیشترین اهمیت در تعیین ریسک اعتباری مشتریان برخوردار بوده است. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که درخت تصمیم فازی با استفاده روش بگینگ دقت بالاتری نسبت به روش شبکه عصبی و درخت تصمیم فازی معمولی دارد.

در این مقاله با استفاده از داده‌های بانک‌های کشور و داده‌های بازار بین بانکی برای سالهای 1389 تا 1395 ارتباط بین ساختار ترازنامه بانک و سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی کشور بررسی خواهد شد.

موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی Standard and Poor’s در جدیدترین گزارش خود اعلام نمود بانک‌های رتبه‌بندی شده در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در شرایط ناپایدار اقتصادی ناشی از اپیدمی ویروس کرونا قادر خواهند بود شوکی به بزرگی 36 میلیارد دلار را تحمل کنند پیش از آن که سرمایه آنها به پایان برسد. 

این پژوهش به تعیین تأثیر سپر سرمایه برای بانک‌ها به‌عنوان عاملی نظارتی و کنترلی در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بانک‌ها پرداخته است. در این پژوهش، تعداد هشت بانک برای دورهٔ زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت.

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری مودیز(Moody’s)  در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری کشور عربستان را در سطح A1 معرفی کرد و چشم انداز این کشور را از پایدار به منفی تغییر داد.

هدف از این مطالعه نیز بررسی عنصر سامانه‌ای (سیستمیک) نفوذ همتایان یا تعامل راهبردی در ریسک تأمین نقدینگی در نظام بانکی ایران است و اینکه آیا تصمیمات مربوط به نقدینگی و نبود تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها تحت‌تأثیر انتخاب رقبا قرار دارد یا نه

تحقيق حاضر با هدف تعيين نقش و تاثير تسهيلات بانک‌هاي تجاري در رشد اقتصادی انجام شده است. نوع روش تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش همبستگي است. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق مدل پنل ديتا (Panel Data) استفاده شده است.

در اين مقاله نشان داده مي شود كه در بخش كشاورزي ايران از همه امكانات موجود استفاده بهينه نشده است و بنابراين به نظر مي رسد كه فرصتهاي اشتغالزايي در اين بخش وجود داشته باشد.