مقاله حاضر با عنوان understanding Best’s Credit Ratings مربوط به شرکت رتبه‌بندی اعتباری AM Best می‌باشد که در لینک زیر قابل مشاهده است: درک بهترین امتیازات اعتباری