مطالب اخیر

یک آژانس رتبه‌بندی مستقل و خارجی با تخصص ویژه در بخش خدمات مالی می‌باشد که در سال 1996 توسط انجمن حسابرسی بانک‌های آلمان برای هدف فعلی خود یعنی ارزیابی رتبه اعتباری شرکت‌ها، در درجه اول شرکت‌هایی که در بخش خدمات مالی شرکت می‌کنند، تاسیس شد.