مطالب اخیر

صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در مصوبه شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی اظهار داشت که نرخ سود ۱۵درصد در سیستم بانکی اجرایی شده است و بسته به تحولات آینده امکان بازنگری آن نیز وجود خواهد داشت

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رشد مانده تسهیلات بانکی، رشد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری است. برای این منظور از داده‌های سری زمانی مربوط به چهار بخش اقتصادی صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و مسکن در دوره ۹۵-۱۳۵۸ استفاده و مدل در چارچوب خود رگرسیون برداری با داده‌های تابلویی تصریح شد

Amigo یک موسسه اعتباری واقع در انگلستان است که در سال 2005 تاسیس شد. این سایت با شعار”اگر دوستان شما به شما اعتماد دارند، ما نیز به شما اعتماد داریم” این امکان را به مشتریان با رتبه اعتباری نامناسب می‌دهد که با آوردن ضامن معتبر تا سقف 10.000 پوند (شروع از 500 پوند) تسهیلات یک تا پنج ساله با نرخ بهره سالیانه حدودا 50% دریافت کنند.