مطالب اخیر

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، جمع‌آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است.

Amigo یک موسسه اعتباری واقع در انگلستان است که در سال 2005 تاسیس شد. این سایت با شعار”اگر دوستان شما به شما اعتماد دارند، ما نیز به شما اعتماد داریم” این امکان را به مشتریان با رتبه اعتباری نامناسب می‌دهد که با آوردن ضامن معتبر تا سقف 10.000 پوند (شروع از 500 پوند) تسهیلات یک تا پنج ساله با نرخ بهره سالیانه حدودا 50% دریافت کنند.