مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان، با اشاره به پرداخت حدود 300 میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، گفت: با اعتبارسنجی دقیق شرکت‌ها، به هر شرکتی متناسب با اندازه و اعتبار و سوابق مناسب آن‌ها، خدمات ارائه می‌دهیم.

سعید شجاعی با بیان اینکه سرمایه ثبتی اولیه صندوق در سال 1390 مبلغ یک میلیارد تومان بود، گفت: در حال حاضر سرمایه ثبتی این شرکت به 25 میلیارد تومان رسیده است. باید توجه داشت که اگرچه 49% از سهام شرکت مربوط به مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری است اما این صندوق یک شرکت سهامی خاص است که براساس قوانین تجارت فعالیت می‌کند و به صورت خصوصی اداره می‌شود و هیچ‌گونه بودجه و یا کمکی از ارگانی دریافت نمی‌کند.

 

عمده فعالیت‌های صندوق توسعه فناوری ایرانیان

شجاعی عمده فعالیت‌های اصلی این شرکت را شامل ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از جمله صدور ضمانت نامه، پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری و عاملیت مالی دستگاه‌های دولتی بیان نمود و درباره حمایت از توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، عنوان کرد: طی چند سال گذشته با انجام برنامه‌ای تحت عنوان لیزینگ محصولات ساخت داخل همکاری خوبی را با دبیرخانه تجهیزات ساخت داخل شروع کردیم تا جایی که در این خصوص بالغ بر 30 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی در رابطه با تسهیل فرآیند تجاری‌سازی با ابزارهای مالی و مدیریتی و نیز حمایت از توسعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه اظهار کرد: صندوق ایرانیان اولین صندوق پژوهش و فناوری بوده که صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان را توسعه داده به طوری که در این زمینه بیشترین آمار صدور ضمانت‌نامه را دارد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان ضمن بیان اینکه صدور ضمانت‌نامه با شرایط مناسب و تسهیل شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان به توسعه بازار این نوع شر‌کت‌ها کمک شایانی کرده است، ادامه داد: این صندوق از زمان تاسیس نزدیک به هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده است و از آنجا که ضمانت‌نامه‌های صادره عموما یک سوم قرارداد فروش شرکت‌ها را شامل می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که صندوق ایرانیان حدود سه هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل کرده و به توسعه بازار ایشان کمک کرده است.

 

اعطا تسهیلات با توجه به رتبه اعتباری

وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه فناوری ایرانیان از بدو تاسیس تاکنون نزدیک به 300 میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات اعطا کرده است، خاطرنشان کرد: این صندوق دستاوردها و تجربیات بسیار خوبی در کارنامه خود به ثبت رسانده است؛ بنابراین برای ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز سعی داریم با اعتبارسنجی دقیق شرکت‌ها، به هر شرکتی متناسب با اندازه و اعتبار و سوابق مناسب خود، خدمات ارائه دهیم.