طرح اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفته‌های گذشته از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی رونمایی شد. این طرح با هدف حل قسمتی از مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و ابزارسازی برای تأمین اعتبار آنها در قالب زنجیره تأمین پیشنهاد شده بود. در قالب این طرح قرار است تولیدکنندگان کشور به بانک‌ها معرفی شده و با تضمین بانک، گواهی اعتبار دریافت کنند که به این ترتیب در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد.

قابل ذکر است که گواهی اعتبار مولد به عنوان ابزاری بازارمحور و با امکان نقل و انتقال در بازار‌های پول و سرمایه در کنار سایر ابزار‌های موجود، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم می‌آورد. طبق گفته کارشناسان و متخصصان اقتصادی با وجود این طرح، شاهد رونق بیش از پیش تولید خواهیم بود و بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی مرتفع خواهد شد.

 

اوراق گام قابل تنزیل در بازار سرمایه

در روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اینستاگرام خود از اجرایی شدن این طرح خبر داد. همتی در یادداشت خود آورده است:

همان‌گونه که پیشتر گفته بودم، طرح گواهی اعتبار مولد گام به مرحله اجرایی رسید و به حول قوه الهی، هفته آینده و در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار، به تدریج از طریق تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.طرح گام، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تامین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره‌ی تولید را خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد. گواهی اعتبار مولد گام به عنوان یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌سازد.

در این طرح، تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. فروشنده می‌تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. بانک مرکزی، سیاست های پولی، ارزی و اعتباری خود را بر محور کنترل تورم و همزمان، حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.