صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم‌انداز اقتصادی 31 کشور منطقه از جمله ایران در سال 2020 پرداخته است. طبق این گزارش پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال به ۴۶۳میلیارد دلار افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج گردیده، نرخ تورم کاهش و وضعیت بدهی دولت بهبود یابد.

وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی ایران

طبق این گزارش، اقتصاد ایران در سال 2019 رشد منفی 9.5 درصدی را تجربه کرده است اما در سال 2020 اثر تحریم‌ها کمرنگ‌تر شده و اقتصاد ایران رشد صفر درصدی پیش رو خواهد داشت. با وجود تحریم‌های آمریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 458 میلیارد دلاری در سال 2019 با افزایش 5 میلیارد دلاری در سال 2020 مواجه خواهد شد و به 463 میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بخش غیرنفتی ایران در سال 2020 رشد 1.2درصدی را تجربه خواهد کرد در صورتی که برای این بخش در سال 2019 رشد منفی 4.2 درصد برآورد شده است. بخش نفتی ایران در سال 2019 رشد منفی 28.3 درصدی داشته که پیش‌بینی شده است این رقم در سال 2020 به منفی 5.7 درصد برسد.

وضعیت تولید گاز ایران

طبق تحلیل‌های این صندوق، تولید گاز ایران در سال 2020 ثابت باقی خواهد ماند و در رقم معادل 5.03 میلیون بشکه در روز نفت باقی می‌ماند و تولید گاز ایران بیش از دو برابر تولید نفت کشور در این سال خواهد بود.

وضعیت تورم

بر اساس این گزارش، تورم ایران در سال 2020 کاسته خواهد شد. اقتصاد ایران در سال 2019 تورم 35.7 درصدی داشته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2020 به 31 درصد برسد.

وضعیت صادرات، واردات و ذخایر ارزی

صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال جاری را 60.3 میلیارد دلار و واردات در این سال را 73.3 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال 2020 صادرات ایران به 55.5 میلیارد دلار و واردات به 71.7 میلیارد دلار کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2018 مثبت 18.3 میلیارد دلار بوده که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری منفی شده و به منفی 12.3 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی شده است در سال 2020 نیز تراز حساب‌های جاری ایران به منفی 15.5 میلیارد دلار برسد.

با وجود افت ذخایر ارزی ایران، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این کشور همچنان میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر دوام ذخایر ارزی خود در جایگاه مطلوبی قرار خواهد داشت و دو کشور عربستان و ازبکستان در منطقه هستند که از نظر دوام ذخایر ارزی برای واردات پیش از ایران قرار دارند.

وضعیت نقدینگی و بدهی

نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2019، 26.8 درصد برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2020 نیز ثابت باقی بماند. همچنین میزان دیون خارجی ایران در سال 2020 معادل 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بدهی دولت ایران در این سال معادل 28.8 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این ارقام برای سال 2019 به ترتیب 2.4 درصد و 30.7 درصد برآورد شده است. بر این اساس انتظار می‌رود وضعیت بدهی‌های دولت ایران در سال 2020 نسبت به سال جاری میلادی بهبود یابد.