طبق گزارش منتشر شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی کارت، تراکنش‌های شاپرک در شهریورماه سال 99 در مقایسه با مردادماه، کمتر از یک درصد و معادل 0.82 درصد رشد داشته است. پیش‌تر گزارشی درخصوص فعالیت شرکت شاپرک نیز در مرآت مگ عنوان گردیده است.

مقایسه تعداد و ارزش تراکنش‌های شهریورماه

در شهریور ماه 2 میلیارد و 922 میلیون تراکنش انجام پذیرفته است در صورتی که این میزان در مرداد ماه معادل 2 میلیارد و 898 میلیون بوده است. تعداد تراکنش‌ها در شهریور 0.82 درصد افزایش داشته است.

از لحاظ ارزش تراکنش‌ها نیز، در شهریور ماه تراکنش‌ها ارزشی بالغ بر 4.875 هزار میلیارد ریال داشته‌اند و در حدود 2.23 درصد افزایش نسبت به مرداد ماه ثبت شده است. در مرداد ماه ارزش تراکنش‌ها 4.769 هزار میلیارد ریال بوده است.

تراکنش‌های شهریور 99 در مقایسه به شهریور 98 نیز تغییرات فاحشی داشته است. تعداد تراکنش‌ها نسبت به سال گذشته بیش از 27 درصد و ارزش تراکنش‌ها نیز حدود 95 درصد رشد داشته‌اند که بسیار چشمگیر می‌باشد.

مقایسه ابزارهای پذیرش تراکنش

به طور کلی سه نوع ابزار پذیرش الکترونیکی وجود دارد که عبارتند از ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی وکارتخوان‌های فروشگاهی.

در شهریور سال 99، تعداد مجموعه ابزارهای فوق حدود 11 میلیون و 485هزار عدد بوده که در مقایسه با مرداد 99، 0.88 درصد رشد داشته است. در مرداد ماه تعداد این ابزارها تقریبا 11 میلیون و 384 هزار عدد بوده است.

لازم به ذکر است بیشترین تعداد ابزارهای پذیرش مربوط به کارتخوان‌های فروشگاهی است و سهمی در حدود 75% از کل بازار ابزارهای تراکنش را به خود اختصاص داده است.

اگر بخواهیم ابزارهای پذیرش را از لحاظ تعداد و ارزش تراکنش‌ها مقایسه کنیم، بیشترین تعداد تراکنش‌ها متعلق به کارتخوان‌های فروشگاهی است که 89.87 از تعداد تراکنش‌ها توسط آن صورت گرفته است. پس از آن، ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی هرکدام با 6.16 درصد و 3.97 درصد از تعداد تراکنش‌ها در جایگاه‌های دم و سوم قرار دارند.

مقایسه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

دوازده شرکت فعال در حوزه ارائه خدمات پرداخت در کشور وجود دارد که در این قسمت به بررسی سهم بازاری این شرکت‌ها از کل ارزش و تعداد تراکنش‌های صورت گرفته در شهریور ماه پرداخه می‌شود.

از لحاظ تعداد تراکنش‌ها، شرکت به پرداخت ملت با داشتن سهمی در حدود 21.94 درصد در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آن، شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان هرکدام با داشتن سهمی در حدود 19.03 و 17.52 از کل تعداد تراکنش‌ها، در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. شرکت الکترونیک کارت دماوند نیز با سهم 0.70 درصدی، کمترین تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

از لحاظ ارزش تراکنش‌ها، مجدداً شرکت به پرداخت ملت با سهمی حدود 22.6 درصد از ارزش کل تراکنش‌ها، رتبه اول را دارد و پس از آن شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان و تجار الکترونیک پارسیان با سهم‌های 17.5 درصد و 12.22 درصد در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین شرکت الکترونیک کارت دماوند نیز با پوشش 0.45 درصد از کل تراکنش‌ها در جایگاه آخر قرار دارد.