طبق گزارش بانک مرکزی، تراکنش‌های صورت پذیرفته شاپرک در اردیبهشت ماه جاری 397.7 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به نرخ تورم 1.2 درصدی در اردیبهشت، مبلغ تراکنش‌ها نسبت به ماه‌های پیشین رشد چشمگیری داشته است. میزان رشد مبلغ تراکنش‌های اردیبهشت 99 نسبت به فروردین ماه 99 در حدود 99.8 بوده است. علاوه بر مبلغ تراکنش‌ها، تعداد تراکنش‌ها و نیز تعداد پایانه‌های تراکنش‌پذیر رشد داشته است. براساس گزارش شاپرک تعداد تراکنش‌ها رشد 35 درصدی و تعداد پایانه‌ها به میزان 14 درصد افزایش یافته است. با توجه به بازگشایی مجدد کسب و کارها در پی و بحران کرونا، چنین روندی نشان از کمرنگ شدن بحران کرونا و نزدیک شدن به شرایط پیش از کرونا دارد.

 

رشد مبلغ تراکنش‌ها:

تاکنون تراکنش‌های مالی صورت پذیرفته در سال 99 تنها برای دو ماه فروردین و اردیبهشت منتشر گردیده است. مبلغ کل تراکنش‌ها در اردیبهشت 397 هزار میلیارد تومان در حالی که در فروردین ماه 197 هزار میلیارد تومان بوده است و بیش از 100 درصد افزایش در اردیبهشت ثبت گردیده است. همچنین مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروردین 98 نیز رشد 50 درصدی داشته است. می‌توان نتیجه گرفت رفع محدودیت‌های کسب و کار پس از موج اول شیوع کرونا در ثبت تراکنش‌ها بسیار موثر بوده است.

 

افزایش تعداد تراکنش‌ها:

طبق آمارها و گزارش شاپرک، تعداد کل تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت ماه حدود 2.6 میلیارد بوده است و در مقایسه با ماه فروردین 35 درصد بیشتر شده است. همچنین در اردیبهشت ماه سال 98، تعداد تراکنش‌ها 2.1 میلیارد بوده است که اکنون به 2.6 میلیارد رسیده و نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 21 درصد افزایش یافته است.

 

رشد تعداد پایانه‌های تراکنش‌پذیر:

شاید مقایسه آمار مربوط به مبلغ تراکنش‌ها به علت تداوم گسترده تورم نتواند به خوبی رشد فعالیت‌های اقتصادی را نشان دهد. از این رو توجه به تعداد پایانه‌های تراکنش‌پذیر بدون در نظر گرفتن مبلغ، برای بررسی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی دیدگاه بهتری در اختیار قرار می‌دهد. تعداد پایانه‌های تراکنش‌پذیر در فروردین امسال حدود 5 میلیون و 700 هزار عدد بوده است و در اردیبهشت با 14 درصد افزایش به حدود 6 میلیون و 570 هزار عدد رسیده است. طبیعی است که در هر سال تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار در اردیبهشت به علت تعطیلات فروردین بیشتر باشد ولیکن در سال جاری این افزایش بسیار بیشتر بوده است و علت آن می‌تواند رفع محدودیت‌های موجود در زمان شیوع کرونا باشد.

 

رشد میانگین مبلغ هر تراکنش:

طبق گزارشات شاپرک، میانگین مبلغ هر تراکنش در فروردین ماه 102 هزار تومان بوده است و در اردیبهشت به 150 هزار تومان رسیده است که نشان از رشد هرید و فروش در بازار دارد. با مشاهده آمار سال گذشته می‌توان گفت میانگین مبلغ هر تراکنش با شتاب بیشتری نسبت به سال قبل رشد کرده است. در سال گذشته در فروردین ماه میانگین هر تراکنش 100 هزار تومان بود و در اردیبهشت ماه به 128 هزار تومان رسیده بود و در نهایت در اسفند ماه تا 143 هزار تومان افزایش داشت.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.