طبق گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، تراکنش‌های ابزارهای پرداخت شبکه بانکی در طول سال 98 بیش از 5 میلیارد و 398 میلیون و 111 هزار عدد بوده است. براساس این گزارش، حدود 31 میلیون و 856 هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب شبکه بانکی صورت پذیرفته است.

 

بیشترین تعداد تراکنش خودپرداز متعلق به کدام بانک است؟

براساس گزارش ارائه شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت، بیش از 56 هزار و 616 خودپرداز در سراسر کشور در طول سال 98 راه‌اندازی گردیده و فعالیت داشته‌اند. در میان بانک‌های کشور، بانک صادرات با دارا بودن 5 هزار و 153 دستگاه بیشترین تعداد خودپردازهای بانکی را به خود اختصاص داده است. سهم این دستگاه‌ها در تراکنش‌های سال 98، بیش از 508 میلیون و 197 هزار تراکنش ثبت گردیده است.

بانک ملی با وجود این که تعداد دستگاه‌های خودپرداز کمتری نسبت به بانک صادرات داشته، ولیکن تعداد تراکنش‌های بسیار بیشتری داشته است. تعداد تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی در کشور بالغ بر یک میلیارد عدد بوده است.

 

روند تعداد تراکنش‌ها در طول سال:

با بررسی آمار سال 97 درخصوص تعداد تراکنش‌ها و مقایسه آن با سال 98، ارقام موجود حکایت از کاهش بسیار چشمگیر تراکنش‌ها در اسفند ماه سال 98 دارد. از نظر کارشناسان بخش بانکی، دلیل عمده کاهش تعداد تراکنش‌ها در این ماه شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت نکات بهداشتی و اجتناب از حضور در مکان‌های عمومی بوده است. در ماه مذکور تعداد تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی به شدت افزایش داشته است.

 

تراکم تراکنش‌ها در استان‌ها:

در میان استان‌های کشور، استان تهران دارای بیشترین تعداد تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز بوده است. تعداد تراکنش‌های تهران بیش از یک پنجم تراکنش‌های کل کشور بوده است. هم‌چنین درخصوص سایر استان‌ها نیز آمار ثبت شده حاکی از بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز بانک ملی می‌باشد.