آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم و ارزش چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه سال 1399 نسبت به مردادماه 99 و همچنین شهریور سال گذشته، افزایش داشته است. در ادامه به جزئیات این گزارش پرداخته خواهد شد.

آمار کل چک‌های مبادله‌ای

در شهریور ماه جاری، در کل کشور، حدود 9.4 میلیون فقره چک بانکی با ارزشی بیش از 203 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به ماه گذشته به ترتیب 10.5 و 5.2 درصد در تعداد و ارزش چک‌ها رشد داشته است. در مرداد ماه چک‌های مبادله‌ای 8.5 میلیون فقره با ارزش 193 هزار میلیارد تومان ثبت گردیده بود.

همچنین در شهریورماه امسال در مقایسه با شهریور سال گذشته، تعداد و ارزش چک‌ها به ترتیب به اندازه 25.3 درصد و 144.6 درصد رشد داشته است که بسیار چشمگیرمی‌باشد.

افزایش قابل توجه حجم و ارزش چک‌های مبادله شده در شهریور ماه می‌تواند حاکی از رونق فعالیت‌های اقتصادی کشور در طی روزهای آتی باشد.

آمار چک‌های برگشتی

طبق گزارش بانک مرکزی درخصوص تعداد و ارزش چک‌های برگشتی، در شهریور ماه سال جاری 864 هزار فقره چک بانکی با ارزشی در حدود 20.5 هزار میلیارد تومان برگشت داشته است که در مقایسه با ماه قبل یعنی مردادماه، هم 8.8 درصد در تعداد و هم 7.9 درصد در ارزش چک‌های برگشتی رشد داشته است.

در مقایسه با شهریور سال گذشته نیز، تعداد چک‌های برگشتی 25.6 درصد و ارزش آنها نیز 89.3 درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است براساس مستندات موجود و گزارش حاضر، تعداد کثیری از چک‌ها به دلیل نبود موجودی کافی و عدم توانایی مالی مردم در پرداخت دیون خود برگشت داده شده است.