طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد چک‌ مبادله شده در اردیبهشت ماه سال 99 نسبت به فروردین ماه امسال حدود 30.9 درصد افزایش داشته است. همچینین چک‌های مبادله شده در اردیبهشت نیز ارزشی بیش از 1358 هزار میلیارد ریال داشته‌اند که در مقایسه با فروردین ماه 108.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

میزان چک‌های وصول شده در اردیبهشت ماه:

میزان کل چک‌های وصول شده در اردیبهشت ماه و در کل کشور بالغ بر 7 میلیون فقره بوده است که ارزش تقریبی 1191 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد. طبق گزارش بانک مرکزی حجم عظیمی از تعداد کل چک‌های مبادله شده در ماه مذکور وصول شده است و سهم چک‌های وصول شده بالای 87 درصد بوده است. لازم به ذکر است میزان تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در فروردین ماه جاری به طور میانگین 80 درصد بوده است که در مقایسه با اردیبهشت ماه کمتر بوده است.

 

اثر کرونا بر تعداد و ارزش چک‌های برگشتی:

پیش‌تر و در خبرهای متعدد به آثار منفی شیوع کرونا بر شرایط اقتصادی ایران و کل دنیا پرداخته شده است. بزرگترین مشکلی که این ویروس از زمان پیدایش تاکنون به وجود آورده تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و نیز گسترش بیکاری بوده است. فضای بانکی نیز از این آثار منفی مستثناء نبوده است.

در اردیبهشت ماه سال 99، بیش از 999 هزار فقره چک که ارزشی معادل 167 هزار میلیارد ریال داشته‌اند وصول نشده و برگشت داشته‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی، حدود 12.5 درصد از تعداد و حدود 12.3 درصد از ارزش و مبلغ چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه برگشت خورده‌اند.

تعداد چک‌های برگشتی در مقایسه با فروردین، 10.3 درصد کاهش داشته است در حالی که ارزش چک‌های برگشتی نسبت به فروردین ماه 28 درصد رشد داشته است. روند متفاوت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در اردیبهشت نشان می‌دهد مبلغ چک‌های صادر شده در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه بیشتر بوده است.

طبق گزارش موجود، در اردیبهشت ماه 99، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله شده در فروردین ماه 99 حدود 31.6 درصد کاهش داشته است.

انتظار می‌رود در ماه‌های آتی و با اجرایی شدن مصوبات ثبت الکترونیکی چک توسط بانک مرکزی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به شدت کاهش یابد.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.