بانک مرکزی در جدیدترین‌ گزارش خود به بررسی مانده تسهیلات و سپرده‌های شبکه بانکی تا پایان بهمن ماه سال 98 پرداخته است.

گزارش این مرکز نشان می‌دهد در پایان بهمن ماه سال 98،‌ مانده کل سپرده‌ها از مانده کل تسهیلات به میزان 766 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است. رشد بیشتر سپرده‌ها نسبت به تسهیلات‌، ‌باعث پایین آمدن نرخ تسهیلات به سپرده در مقایسه با سال قبل شده و به 78.4 رسیده است. کاهش تسهیلات نسبت به سپرده‌ها می‌تواند ناشی از دو علت باشد:

1_منابع‌ تسهیلات بانکی کم شده است 2- تمایل بانک‌ها به سرکایه‌گذاری در امور دیگر بیشتر شده است و تسهیلات‌دهی و کسب سود در اولویت‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیست. در ادامه به برسی میزان انواع تسهیلات جاری و غیر جاری، مانده سپرده‌ها و نسبت تسهیلات به سپرده پرداخته می‌شود:  

مانده تسهیلات جاری و غیرجاری:

حجم کل مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر به هر دو صورت ارزی و ریالی، در پایان بهمن ماه سال گذشته بالغ بر 1812 هزار میلیارد تومان بوده است که در قیاس با بهمن ماه سال 1397 حدود 24/3 درصد افزایش داشته است. هم چنین در مقایسه با ماه قبل یعنی دی ماه 98 نیز رشدی در حدود 1/9 درصد داشته است.

در میان تمام استان‌های کشور ، استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین میزان مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند و در مقابل کمترین میزان مانده تسهیلات متعلق به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بوده است.

 

مانده سپرده ها:

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم مانده کل سپرده‌ها در بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به اشکال ارزی و ریالی، در پایان بهمن سال 98، معادل 2578 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با بهمن ماه سال 1397 به میزان 27/5 درصد رشد داشته است. همچنین در مقایسه با ماه قبل دی ماه 98 نیز افزایشی در حدود 1/8 درصد داشته است.

استان تهران با ثبت 1373 هزار میلیارد تومان مانده سپرده، بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است و در مقابل استان کهگلیویه و بویراحمد کمترین حجم سپرده به میزان 6/9 هزار میلیارد تومان را داشته است.

براساس گزارش موجود، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس پس از تهران بیشترین حجم سپرده‌ها را در بهمن ماه سال گذشته داشته‌اند. هم‌چنین استان‌های ایلام، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز به همراه استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین مانده سپرده را داشته‌اند.

از آنجا که عمده فعالیت‌های بانکی در شهر تهران وجود دارد و مراکز اداری بسیاری از شرکتها ، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در آن قرار دارند، منطقی است که تهران در مقایسه با سایر استان‌ها از لحاظ داشتن بیشترین مانده سپرده و تسهیلات در صدر قرار گیرد.

 

نسبت تسهیلات به سپرده:

مطابق اطلاعات موجود در گزارش بانک مرکزی ، نسبت تسهیلات به سپرده منتهی به بهمن 98 ، در مقایسه با بهمن 97، 1/8 درصد کاهش داشته است. نسبت تسهیلات به سپرده معولاً در ابتدای هر سال بالا است و در نهایت با نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال این نرخ کاهش می‌یابد. برای سال 98 نیز روند به همین صورت بوده است. به طوری که در فروردین و اردیبهشت نسبت تسهیلات به سپرده 80/8 و 80/2 بوده است و در ماه‌های بعد روند نزولی داشته است.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.