با شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، مشکلات عدیده‌ای برای کل نظام‌های سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی حادث گردیده و مضرات زیادی در پی داشته است.

طبق گزارش بانک جهانی و موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ، ترکیه و چین از جمله کشورهایی هستند که در صورت تداوم شرایط حاضر، کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهند نمود. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ترکیه را به 0.5 درصد کاهش داده است در صورتی که تا پیش از این بحران، بانک جهانی رشد 3.5 درصدی را پیش‌بینی کرده بود. این نهاد بین‌المللی برای سال 2021 و در صورت حمایت همه‌جانبه دولت از اقتصاد و نیز پشت سر گذاشتن تدریجی بحران کرونا، رشد 4 درصدی را برای ترکیه پیش‌بینی نموده است. همچنین کاهش نرخ تورم در این کشور تا سال 2022 و محقق شدن نرخ تورم 8.5 درصدی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای بانک جهانی برای اقتصاد ترکیه است.

موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ نیز با وجود بحران کرونا، رشد اقتصادی چین را تنها 2 درصد پیش‌بینی نموده است که در صورت وقوع ضعیف‌ترین رشد اقتصادی این کشور در طول چهل سال اخیر خواهد بود.