موسسات اعتبارسنجی فیچ و استاندارد اندپورز دو موسسه از سه موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان، در تازه‌ترین ارزیابی خود، رتبه اعتباری بدهی دولت آرژانتین را کاهش دادند. به گزارش این موسسات، به دنبال آخرین بحران اقتصادی آرژانتین ناشی از شوک‌های انتخاباتی، احتمال ورشکستگی اقتصادی دولت این کشور افزایش یافته است.

به گزارش رویترز، پس از رای‌گیری روز یکشنبه که در آن نامزد چپ‌گرای، آلبرتو فرناندز، توانست رقیب راست‌گرای خود را شکست دهد، بازارهای آرژانتین روندی نزولی در پیش گرفتند. این درحالی است که هفته سخت اقتصاد آرژانتین با کاهش 20% ارزش پزو، پول ملی این کشور، همراه بود؛ امری که موجب شد بانک مرکزی این کشور، روی به ذخایر احتیاطی دلار خود آورد.

به‌دنبال این وضعیت، موسسه اعتبارسنجی فیچ در تازه‌ترین ارزیابی خود، رتبه اعتباری دولت آرژانتین را از B به CCC تنزل داده است. استاندارد اندپورز نیز رتبه اعتباری دولت این کشور را از B به B- کاهش داده است.