بررسی آمارهای گزارش اقتصادی مهر ماه ۱۳۹۸، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت موسوم به شاپرک نشان می‌دهد که در این مدت، بالغ بر ۱۰۰ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۴۵۶ کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت، حداقل یک تراکنش را داشتند. از سویی بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد که در شهریورماه سال جاری یعنی پایان تابستان، تعداد ۱۰۱ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۲۱۵ کارت بانکی تراکنش داشتند که این موضوع نشان از کاهش ۰.۵۹ درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در مهر ماه دارد. مقایسه آمار مهر ماه با ماه‌های گذشته، به معنای وجود ثبات نسبی در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت است؛ اما ذکر این نکته ضروری است که در ابتدای پاییز، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در حالی که در ماه‌های گذشته دارای روندی رو به رشد بوده، دچار کاهش به خصوص در بخش کارت‌های هدیه شده است.

بررسی گزارش‌های منتشره از ابتدای سال تا به مهر ماه سال جاری نشان می‌دهد که به صورت ماهانه از میان بیش از ۳۵۰ میلیون کارت صادره توسط شبکه بانکی، حدود ۱۰۰ میلیون کارت بانکی دارای تراکنش هستند که این میزان کارت بانکی فعال از جمعیت بالای ۱۸ سال ایران بیشتر است و نشان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت دارد.

بر اساس گزارش شاپرک، در مهر ماه سال جاری در حدود ۹۶ میلیون و ۳۳۵ هزار کارت بانکی از نوع برداشت، حداقل یک تراکنش را داشتند که در مقایسه با آمار شهریورماه تعداد کارت‌های بانکی برداشت دارای حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک رشد منفی ۰.۲۵ درصدی داشته است. همچنین بالغ بر ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار کارت بانکی از نوع هدیه و بُن کارت در شبکه پرداخت کشور فعالیت داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۸.۰۳ درصدی داشته و ۱۱۳ هزار و ۱۸۵ کارت از نوع کارت اعتباری در مهر ماه حداقل یک تراکنش را داشته‌اند که نسبت به شهریورماه رشدی ۳.۱۷ درصدی به خود اختصاص داده است.

اطلاعات شاپرک نشان می‌دهد که بانک‌ ملی ایران با سهم ۲۲.۲۵ درصدی بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش دار را در میان شبکه بانکی کشور در اختیار دارد و در ادامه، بانک‌های ملت، صادرات ایران و کشاورزی به ترتیب جایگاه دوم تا چهارم بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش دار مهر ماه را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم نسبت به شهریورماه یکسان بوده است؛ از سویی دیگر بانک سپه که تعداد بسیار زیادی کارت بانکی صادر کرده است؛ در جایگاه سهم بانک‌های صادر کننده از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار با سهم ۶.۷۷ درصدی در جایگاه پنجم قرار گرفته است.