قانون جدید چک در پاییز سال 97 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تعدادی از بندهای آن در همان دوران اجرا شد. یکی از مفاد این قانون عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی است. اگر قانون چک به طور کامل اجرایی گردد، می‌تواند هم به رونق کسب و کارها کمک کند و هم تعداد چک‌های برگشتی و پرونده‌های قضایی را کاهش دهد.

بررسی‌های انجام شده از میزان چک‌های برگشتی که بصورت ماهانه در سامانه چکاوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، از کاهش تعداد چک‌های برگشتی در آبان ماه ۹۸ نسبت به رقم مشابه سال قبل با وجود افزایش چک‌های مبادله شده حکایت دارد.

بر همین اساس، در آبان ماه امسال بیش از۷.۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است که این مقدار برای سال قبل در مدت مشابه به میزان 6.3 میلیون فقزه چک بوده است.

در آبان‌ ماه امسال، تعداد ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول گردیده است و از کل چک‌های مبادله شده، از نظر تعداد چک‌ها تنها 9% و از نظر مبلغ نیز 12% برگشتی وجود داشته است. این مقدار در مدت مشابه پارسال از 6.3 میلیون فقره چک مبادله شده، 869 هزار فقره چک یعنی 10.2% از کل چک های مبادله شده، است. درحالی کاهش تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال رخ داده است که تعداد کل چک‌های مبادله شده در آبان 98 بیش از 20% نسبت به آبان 97 افزایش داشته است.