برچیده شدن شعب مازاد بانکی، یکی از اقداماتی است که می‌تواند سرمایه در گردش بانک‌ها را افزایش دهد.تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال 1397 به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه در آبان ماه سال‌جاری کاهش یافته است که حاکی از جمع‌آوری ۴۳۸ شعبه در هشت‌ ماهه سال جاری است.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک مرکزی در حوزه کاهش شعب فیزیکی بانک‌ها تصریح کرد: وجود چنین شعبی در سراسر کشور مصداق دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. رحیم زارع با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در راستای ساماندهی شبکه بانکی گفت: خوشبختانه با الکترونیکی شدن بسیاری از امور در حوزه پولی و مالی دیگر نیازی به شعب فیزیکی بسیار در سطح شهرها نیست.

نماینده مجلس دهم با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید به سمت چابک‌سازی ساختارهای خود حرکت کنند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز به ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکی تاکید دارند و این نوع شعب نیز مصداق این نوع اموال است. وی با بیان اینکه بانک‌ها با فروش شعب مازاد خود می‌توانند سرمایه حاصل را در امر کمک به تولید و تسهیلات‌دهی بیشتر هزینه کنند، تاکید کرد: استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه باید مدنظر مسوولان باشد تا منابع حاصل از واگذاری این نوع اموال در جای درست هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: با توجه به کاهش حضور مشتری در شعب بانک‌ها باید فکری برای ادغام بانک‌ها در یکدیگر همانند شعب بانک‌های نظامی نیز صورت بگیرد. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: مجلس بارها درخصوص ساماندهی وضعیت بانک‌ها با هدف افزایش کارآیی آنها تاکید داشته و در این راستا نیز از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.