کارخانه ذوب آهن اصفهان در طی 50 سال فعالیت با تامین مالی و دریافت اعتبارات از بانک ملی ایران و توانایی متخصصان و صنعتگران داخلی توانسته است در توسعه تولید فولاد نقس بسزایی داشته باشد.

به شرح از روابط عمومی بانک ملی ایران، کارخانه ذوب آهن اصفهان به پشتوانه تولید فولاد تاثیر بسیار مهمی در احداث و توسعه سایر صنایع در کشور را داشته است این درحالی است که کارخانه فولاد اصفهان همیشه نقش محوری در توسعه کشور داشته است.

بانک ملی در طی سال‌های اخیر با کارخانه ذوب آهن اصفهان که به عنوان قطب تولید فولاد و سرمایه ارزشمند ملی است مشارکت فعالی داشته همواره حمایت‌های خود را جهت گشایش اعتبارات اسنادی و تامین مالی از این واحد صنعتی دریغ نکرده است که همین امر باعث شد تا ضمن تامین نیازهای داخلی کشور، به تغذیه بیش از 3 هزار واحد کوچک بپردازد و برای هزاران نفر متقاضی کار فرصت‌های شغلی فراهم کند.

معاون مالی و اقتصادی کارخانه ذوب آهن اصفهان «آقای احمدرضا سلیمی» در مصاحبه‌ای که با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بانک ملی ایران داشته است. از بانک ملی ایران برای حمایت‌ها و اقدامات مهم در تولیدات ملی تقدیر و اظهار کرد: بانک ملی با حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، نقش موثر و تعیین کننده‌ای در توسعه و ایجاد واحد صنعتی ایفا کرده و توانسته موجب عدم وابستگی، رشد صادرات، خودکفایی، رونق تولید، ارزآوری و جلوگیری از خام فروشی محصولات این واحد صنعتی شود.