آخرین آمار بانک مرکزی از تعداد کارت‌های بانکی صادرشده در شبکه بانکی کشور، نشان می‌دهد در تیر‌ ماه ۹۸، شمار کارت‌های بانکی به بیش از ۳۴۱ میلیون و ۳ هزارعدد رسیده است که از این میزان فقط ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کارت دارای تراکنش بوده و بیشتر کارت‌های صادرشده فاقد تراکنش می‌باشند ‌(معادل ۲۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار کارت).

براساس آخرین آمار بانک مرکزی ، شمار کارت‌های‌بانکی در تیرماه سال جاری در حالی به بیش از ۳۴۱ میلیون رسیده که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار عدد کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار عدد کارت متعلق به استان‌ها بوده است. در تیر‌ ۱۳۹۸ تعداد کارت‌های‌بانکی تراکنش‌دار در سامانه پرداخت کشور ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵عدد بود که رشد 1.3درصدی را در مقایسه با خرداد امسال نشان می‌دهد.

براساس آمار اعلام شده، خرداد امسال تعداد ۹۹ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۴۴۵عدد انواع کارت بانکی وجود داشته است. در بررسی میان انواع کارت‌های صادرشده، بیشترین تعداد با ۹۶ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۲۵ کارت و سهم تعدادی 95.6 درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۱۱۶ هزار و ۴۵۰ عدد و سهم 0.12 درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است. شمار کارت‌های هدیه و بن‌کارت نیز ۴ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ عدد معادل 4.25% است.

مقایسه آمار کارت‌های تراکنش‌دار در ماه تیر در مقایسه با ماه خرداد سال جااری نشان می‌دهد که شمار کارت‌های برداشت 1.63% رشد داشته است. تعداد کارت‌های اعتباری نیز 42.2% رشد یافته‌ اما شمار کارت‌های هدیه و بن‌کارت حدود 6.1% کاهش داشته است. براساس این آمار، در حالی بیش از 70% کارت‌های بانکی صادر شده در طول ماه هیچ‌گونه تراکنشی ندارند. که به‌طور معمول‌ اغلب این کارت‌ها بی‌استفاده بوده یا اینکه فقط برای یک کار خاص مورداستفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، افراد زیادی برای دریافت حقوق، یک کارت، برای واریز اقساط تسهیلات، یک کارت یا برای واریز یارانه، یک کارت داشته و حتی ممکن است کارت‌هایی هم داشته باشند که حتی یک‌بار در سال مورد استفاده قرارنمی‌گیرد.

نتیجه تمام این اتفاق‌ها این می‌شود که بسیاری از کارت‌های بانکی بعد از مدت کوتاهی بی‌استفاده می‌مانند و در بسیاری از موارد اشخاص حتی رمز عبور و مشخصات کارت و حساب‌شان را نیز فراموش می‌کنند. با تمامی این شرایط مشخص نیست‌ چرا باز هم بانک‌ها اصرار به صدور کارت برای تمام مشتریان خود دارند. در واقع به‌طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد و بهتر است. کارت‌های بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور در قالب یک کارت تجمیع شوند که البته این بحث از مدت‌ها پیش مطرح بود، اما همچنان به نتیجه‌ای نرسیده است.

این تعداد زیاد کارت‌های‌بانکی منجر به مدیریت سخت حساب‌ها و به‌‌دنبال آن سردرگمی هنگام خرید خواهد شد، ضمن آنکه این افزایش بی‌رویه کارت‌های بانکی می‌تواند پیامدهای منفی بر اقتصاد کشور و حتی دارندگان کارت‌های‌بانکی داشته باشد. زیرا زمینه سوءاستفاده از کارت‌های‌بانکی به‌دلیل استفاده نکردن از آنها به‌راحتی فراهم می‌شود.