براساس گزارش شرکت شاپرک منتهی به فروردین ماه سال جاری، حدود 340 میلیون انواع کارت‌های بانکی در کشور صادر شده است که از این بین حدود 97 میلیون کارت اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشته‌اند. این میزان کارت فعال نسبت به اسفند ماه سال گذشته حدود 8.75 درصد کاهش یافته است. طبق گزارش موجود، حدود 10 هزار کارت اعتباری حداقل یک تراکنش داشته‌اند که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 71.79 درصد کاهش را نشان می‌دهد (در اسفندماه سال گذشته تعداد کارت‌های اعتباری فعال با حداقل یک تراکنش 28 هزار عدد بوده است).

براساس این گزارش، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت بوده و از نوع کارت برداشت نیز با 51.22 درصد به بانک ملی اختصاص داشته است. بانک پارسیان نیز در زمینه صدور انواع کارت‌های هدیه تراکنش‌دار و بن‌کارت با سهم 21.17 درصد پیشتاز بوده است.

طبق این گزارش، چهار بانک برتر با بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش در فروردین ماه سال جاری، عبارتند از: بانک ملی با 22.20 درصد، بانک صادرات با 11.22 درصد، بانک ملت با 11.05 درصد و بان کشاورزی با 7.45 درصد.

لازم به ذکر است سنجه محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش‌دار، کارت‌های بانکی حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی فاقد تراکنش را شامل نمی‌شود. براساس گزارش شرکت شاپرک، در اولین ماه از سال 1398، بیشترین میزان کارت بانکی صادر شده از نوع برداشت و حدود 94 درصد بوده است ( از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش‌دار در فروردین ماه سال جاری در حدود 91 میلیون کارت برداشت دارای تراکنش بوده است). کمترین میزان تراکنش بانکی نیز متعلق به بانک‌های پارسیان، انصار، مسکن و رفاه کارگران به ترتیب با 2.53 درصد، 2.86 درصد، 3.11 درصد و 6.54 درصد می‌باشد.