بانک مرکزی در طی خبری آماری از چک‌های وصولی اعلام کرده که در مرداد ماه سال جاری حدود 672 هزار فقره به ارزش 1300 هزار میلیارد ریال چک رمزدار وصول شده که در مقایسه با خرداد ماه از نظر مبلغ 17.7 درصد و تعداد 18.7 درصد کاهش پیدا کرده است. استان تهران در مرداد ماه از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب حدود 204 هزار فقره و 720 هزار میلیارد ریال چک‌ رمزدار وصولی داشته است.

در مرداد ماه سه استان از جمله تهران (30.3 درصد)، اصفهان (8.9 درصد) و خراسان رضوی ( 8.6 درصد) به ترتیب بیشترین تعداد چک‌های رمزدار را وصولی داشتند که نسبت به کل استان‌ها 47.8 درصد از آمار را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر ارزش چک‌های رمزدار وصولی استان‌های تهران (55.4 درصد)، اصفهان ( 5.8 درصد) و خراسان رضوی (5.6 درصد) به ترتیب بیشترین آمار را دارا هستند.

در مرداد ماه سال جاری حدود 8 میلیون و 400 هزار فقره چک در کل کشور وصول شد که از این تعداد چک‌های عادی 7 میلیون و 700 هزار و چک‌های رمزدار 700 هزار فقره را شامل می‌شوند. بنابراین براساس آمار بدست آمده 92 درصد چک عادی و تنها 8 درصد چک رمزدار در کشور وصول شده است.

در ادامه، چک‌های وصولی در کل کشور به ارزش 3049 هزار میلیارد می‌باشد که از این تعداد چک‌ عادی به ارزش 1749 هزار میلیارد ریال و چک رمزدار به ارزش 1300 هزار میلیارد است. و از نظر ارزش چک‌های وصولی، عادی 57.4 درصد و رمزدار 42.6 درصد از کل چک‌‌ها بوده است.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی