طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه امسال حدود هشت میلیون و چهارصد فقره چک به ارزش یکصد و ده هزار میلیارد تومان در کل شبکه بانکی صادر شده است. چک های صادره در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال، از لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب حدود 4.8 و 12.4 درصد رشد داشته است. حدود 51 درصد از چک‌های مبادله شده مربوط به سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است که برای هر استان به تفکیک سهمی برابر با 32.7 درصد (تهران)، 10.3 درصد (اصفهان) و 8 درصد (خراسان رضوی) ثبت شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، از کل چک‌های صادر شده، حدود هفت میلیون و هفتصد هزار فقره با ارزشی قریب به نهصد و نود و سه هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به آذر ماه امسال از لحاظ تعداد و ارزش چک‌های وصولی افزایش داشته است.

 

چه تعداد چک برگشت خورده‌اند؟

از کل چک‌های صادر شده در شبکه بانکی، حدود یکصد و دوازده هزار میلیارد ریال وصول نشده و برگشتی بوده است. طبق آمارها 8.2 درصد از تعداد چک‌ها و 10.1 درصد از مبالغ چک‌های صادره برگشتی بوده است. در مقایسه با آذر ماه امسال، چک‌های برگشتی در دی ماه از لحاظ تعداد 3.9 درصد و از لحاظ مبلغ 7.7 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است در کل کشور بیش از 666 هزار فقره چک به دلیل عدم وجود موجودی کافی برگشت خورده است که ارزشی بیش از یکصد و پنج هزار میلیارد ریال داشته است.

حدود دو میلیون و ششصد هزار فقره چک با ارزشی بیش از پانصد و هفده هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در استان تهران وصول شده است. در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان (۹۳.۵ درصد)، یزد (٩٣ درصد) و البرز (۹۲.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۸ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۷.۸ درصد) وکردستان و لرستان (هرکدام ۸۸.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.