بانک مرکزی از بازگشت وضعیت چک‌های مبادله‌ای در خرداد ماه به قبل از دوران کرونا اطلاع داد. طبق آماری که منتشر شده است نسبت چک‌های برگشتی به وصولی در خرداد ماه سال جاری 12 درصد می‌باشد. این درحالی است که در فروردین ماه این نسبت معادل 20 درصد بوده که به مرور کاهش یافته است. آمار موجود نشان‌دهنده آن است که اقتصاد کشور در جهت بهبود وضعیت گام برداشته است و برای اثبات این فرضیه باید ماه‌های دیگر را هم مورد بررسی قرار داد.

باتوجه به شیوع ویروس کووید-19 و آسیبی که به کسب و کارها در این زمینه وارد شد بانک مرکزی بخشنامه‌ای در جهت تعویق پیگیری چک‌های برگشتی از 20 اردیبهشت ماه صادر کرد اما این اقدام تاثیری در این آمار نداشته است و این درحالی که این بخشنامه بیشتر مورد توجه دستگاه قضایی بوده و پیگیری چک‌های برگشتی را تعویق انداخته است.

طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در خرداد ماه سال جاری تعداد چک‌های برگشتی 881 هزار فقره به مبلغ 18.6 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت ماه از نظر ارزش 11.2 درصد افزایش و از نظر تعداد 11.7 درصد کاهش داشته است. با بررسی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در سومین ماه سال شاهد این نسبت از نظر تعداد 11.2 درصد و از نظر مبلغ 12 درصد خواهیم بود. همچنین در فروردین ماه این نسبت از نظر تعداد 18.3 درصد و از نظر مبلغ 20 درصد و نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت ذکرشده از نظر تعداد 12.5 درصد و مبلغ 12.3 درصد ثبت شده است. با بررسی اطلاعات منتشر شده در بهار سال جاری به این موضوع می‌رسیم که کسب و کارها روند بهبود را در پیش گرفته و به دوران قبل کرونا بازگشته‌اند و از طرفی با کاهش چک‌‌های برگشتی نیز روبه‌رو هستیم.

لازم به ذکر است با مطالعات و آمارهایی که از استان‌های کشور منتشر شده است استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و کردستان با بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، به ترتیب 18.1 درصد، 15 درصد و 14.6 درصد بوده و کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده شامل استان‌های گیلان، البرز و مازندران می‌باشد. همچنین آمار بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌ های مبادله شده را به ترتیب میتوان به استان‌های خراسان جنوبی با 21.4 درصد، سیستان و بلوچستان با 19.8 درصد و لرستان با 19.2 درصد اختصاص داد. استان‌های گیلان ، البرز و هرمزگان را هم می‌توان در شمار استان‌هایی با کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده نام برد.

برگشت چک‌های مبادله شده به دلیل موجودی ناکافی :

آمارهای بانک مرکزی در خردادماه نشان می‌دهد تعداد 858 هزار فقره چک با مبلغ 17.3 هزار میلیارد تومان به دلیل نبود یا کسری موجودی حساب در کل کشور برگشت داده شده است به طور کلی چک‌‌های برگشتی که به دلیل فقدان یا کسری موجودی حساب برگشت خورده‌اند از نظر مبلغ 92.9 درصد و از نظر تعداد 97.3 درصد می‌باشند.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.