بانک مرکزی در طی گزارشی، درخصوص آمار چک‌های وصول شده در سومین ماه سال اعلام نمود که در خرداد ماه سال جاری حدود 7 میلیون و 700 هزار فقره چک وصول شده است که طبق آمار بدست آمده از این تعداد چک‌های وصولی، 7 میلیون فقره چک عادی و مابقی چک رمزدار بوده است. بر این اساس تعداد چک‌های عادی به تعداد کل چک های وصولی 91.1 درصد و نیز تعداد چک‌های رمزدار به کل وصولی‌ها 8.9 درصد است.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که در خرداد ماه 683 هزار فقره چک رمزدار با ارزشی بالغ بر 1168 هزار میلیارد ریال، در کل کشور وصول گردیده است که در مقایسه با اردیبهشت ماه تعداد 3.4 درصد و مبلغ 6.6 درصد در کل کشور کاهش یافته است. این درحالی است که وصولی چک‌های رمزدار استان تهران 208 هزار فقره به مبلغ بیش از 628 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

طبق خبر بانک مرکزی از میان استان‌های کشور، سه استان از نظر تعداد و مبلغ چک‌های رمزدار بیشترین آمار وصولی‌ها را داشته‌اند. استان تهران با دارا بودن سهمی در حدود 30.5 درصد از تعداد کل چک‌های رمزدار، در صدر قرار دارد. بعد از استان تهران، استان خراسان رضوی با داشتن سهم 9.2 درصدی در جایگاه دوم است و پس از آن استان اصفهان با 8.9 درصد سوم است. طبق این گزارش، براساس ارزش چک‌های وصول شده نیز استان تهران با دارا بودن 53.8 درصد در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن استان‌های خراسان رضوی و اصفهان با داشتن سهم‌های 6.2 و 6 درصدی در جایگاه‌های دوم و سوم هستند.

در پایان باید به این امر اشاره کرد که کل چک‌های وصولی در تمامی استان‌ها حدود 2527 هزار میلیارد ریال می‌باشد که تعداد چک‌های عادی بیش از 1359 هزار میلیارد ریال و چک‌های رمزدار بیش از 1168 هزار میلیارد ریال است. لذا می‌توان به این نسبت دست یافت که ارزش چک‌های عادی به کل چک‌های وصول شده 53.8 درصد و چک‌های رمزدار به کل وصولی‌ها 46.2 درصد بوده است.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.