طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است، بانک‌ها موظف شدند، سوءاثر چک‌های برگشتی که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته‌اند را برطرف کنند. طبق این بخشنامه، بانک‌ها ملزم به استعلام آنلاین از سامانه طراحی‌شده توسط قوه‌قضائیه، به نام عدل ایران شدند و در صورت عدم وجود هرگونه شکایتی، فورا با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی، برای رفع سوءاثر چک‌ها اقدام کنند.

متن کامل این بخشنامه که از سوی مدیریت‌کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکی شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، به‌شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۹۸/ ۲۵۸۳۹۰ مورخ ۳۰/ ۷/ ۹۸ مدیریت‌کل مبنی بر مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری درخصوص چک‌های مشمول مرور زمان ۳ سال موضوع بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به استحضار می‌رساند مطابق مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/ ۱۹۴۶۶/ ۵۵۰ مورخ ۱۶/ ۰۹/ ۹۸ مرکز مذکور (پیوست) سرویس دعاوی مطروحه چک در قسمت استعلام قضایی پایگاه خدمات الکترونیک قضایی به‌آدرس ADLIRAN.IR برقرار شده است، بر این اساس آن بانک باید با استفاده از کاربری سامانه ثنا دعاوی مطروحه چک مشتریان را استعلام کرده و در صورت نبود سابقه نسبت به رفع سوءاثر چک‌های برگشتی مشمول مرور زمان ۳ سال با درج کد ۶ در سامانه این بانک اقدام کند.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب فوق به واحدهای مربوطه دستور فرمایید از انجام مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه و مراکز استانی آن خودداری کنند.