طبق جدیدترین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، استان تهران با تعداد بیش از یک میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه کارت‌خوان بیشترین تعداد پایانه‌های فروش را دارا بوده و استان ایلام با در اختیار داشتن ۴۶هزار پایانه،کمترین تعداد کارت‌خوان‌های موجود را به خود اختصاص داده است. براساس گزارش شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در مورد عملکرد پنج ماه ابتدایی سال‌جاری، تا پایان مرداد امسال ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۴۹ دستگاه کارت‌خوان در سراسر کشور فعال بوده است.

با احتساب کارت‌خوان‌های فاقد تراکنش و غیرفعال، تعداد کارت‌خوان‌های موجود کشور بیش از ۷میلیون دستگاه برآورد می‌شود. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان مرداد سال‌جاری، استان تهران به‌عنوان پایتخت کشور با تعداد یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۵۰۲ دستگاه کارت‌خوان بیش از یک‌پنجم از دستگاه‌های پایانه فروش فعال را به خود اختصاص داده و سهم ۳۰ استان دیگر ایران تعداد ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۴۷ دستگاه کارت‌خوان فعال بوده است.

طبق این گزارش تعداد کارت‌خوان‌های فعال در مرداد سال‌جاری نسبت به سال گذشته در سراسر کشور بیش از ۳۰۸ هزار دستگاه افزایش داشته که این تعداد حاکی از توسعه ظرفیت پرداخت الکترونیکی و دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک دارد. همچنین درخصوص استان تهران نیز آمار ارائه شده نشان از رشد بیش از ۲۰ هزار و ۵۵۰ دستگاه کارت‌خوان‌های دارای تراکنش دارد.

براساس گزارش شاپرک تا پایان مرداد سال‌جاری استان‌های تهران با یک میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه، خراسان رضوی با ۴۸۹ هزار دستگاه، اصفهان با ۴۵۸ هزار پایانه، فارس با ۳۸۷ هزار دستگاه و خوزستان با ۳۲۳ هزار پایانه به ترتیب بیشترین تعداد کارت‌خوان دارای تراکنش در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی استان‌های ایلام با ۴۶ هزار پایانه، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰ هزار دستگاه و خراسان جنوبی با ۶۲ هزار پایانه به ترتیب کمترین سهم از تعداد کارت‌خوان‌های فعال در میان استان‌های کشور را داشته‌اند.