بهنام امیری با اشاره به تکمیل شدن سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان بیان کرد: در حال حاضر سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بازرگانان کشور در حال فعالیت است و تمامی بازرگانان کشور در این سامانه تحت سنجش اعتبار و رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. امیری در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر واردات و صادرات و فعالیت‌های بازرگانان بر اساس اعتبارسنجی و رتبه‌بندی انجام شده در این سامانه انجام می‌شود یا خیر پاسخ داد: در حال حاضر واردات کالا به کشور به خصوص برای تخصیص ارز و مسائل مربوط به آن، بر اساس این رتبه‌بندی صورت گرفته انجام می‌شود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این سامانه اطلاعات تمام بازرگانان و تجار کشور ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است و هریک از بازرگانان بر اساس سوابق و سایر شاخص‌های تعیین شده، امتیاز لازم را تا سقف 1000 امتیاز کسب نموده‌اند. امیری ادامه داد: در مقابل به دلیل آنکه صادرات کالا از کشور محدودیتی از این لحاظ ندارد، صادرات کالا بر اساس رتبه‌بندی بازرگانان انجام نمی‌شود. شایان ذکر است با تصویب هیات وزیران، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ملاک تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت‌های بازرگانی قرار گرفته است.