بر طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان سفته و برات در شهریورماه ١٣٩٨ در پایتخت به فروش رفت که در مقایسه با ماه گذشته ۷% کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷% افزایش را تجربه کرده است.

لازم به ذکر است که در ۶ ماه اول امسال بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران به فروش رفت که این مقدار در دوره مشابه سال گذشته ۳۵.۷% رشد را نمایش می‌دهد.

400 برگ سفته و برات واخواست شده است

بر اساس آماری که شعبه واخواست دادگستری استان تهران منتشر کرده است، در شهریورماه سال جاری در حدود ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۹ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران توسط دارندگان آنها واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۸ و ۴۹.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۰.۱% و ۳۲.۳% و همچین نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۳.۳% و ۷.۲% کاهش را تجربه کرده است.

لازم به ذکر است که شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سال ١٣٩٨، عدد ۹۳.۲ را به خود دیده است. این درحالی است که عدد شاخص مذکور در شش ماه اول سال ١٣٩٧ معادل ۱۲۴.۱ بوده است.