بانک مرکزی در طی خبری آمار اقتصادی در شش ماه اول سال جاری را اعلام کرد که طبق این خبر حجم نقدینگی تا پایان شش ماه اول سال جاری 28 هزار و 958.9 هزار میلیارد بوده و این در حالی که افزایشی معادل 17.1 درصد نسبت به اسفند سال قبل را نشان می‌دهد. و اگر این دوره را با شش ماهه اول سال 98 مقایسه کنیم معادل 36.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وضعیت دارایی و بدهی بانک مرکزی

طبق گزارش بانک مرکزی، تا پایان شهریور سال 99 میزان دارایی این بانک به 5555.1 هزار میلیارد ریال رسید که حدود 3.5 درصد نسبت به اسفند ماه سال 98 فزونی داشته و از سوی دیگر دولت در همین زمان معادل 1396.9 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشته که نسبت به همین بازه زمانی در سال 98، 26.1 درصد افزایش یافته است.

خلاصه دارایی و بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

همچنین در این بخش میزان دارایی‌های خارجی به 7297 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل 30.5 درصد با رشد همراه بود، درصورتی که حجم اسکناس و مسکوک با نزولی 20.4 درصدی به 98.5 هزار میلیاررد ریال کاهش پیدا کرد.

همچنین سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با افزایش 29.8 درصد نسبت به همین دوره در سال قبل به مبلغی معادل 3022.5 هزار میلیارد ریال رسید و این درحالی که بدهی این بخش با افزایش 6 درصد به مبلغی معادل 1291.9هزار میلیارد ریال نسبت به سال قبل رسیده است.

وضعیت دارایی و بدهی بانک‌های تجاری

در ادامه، دارایی‌های خارجی بانک تجاری کشور با رشد 46.4 درصد نسبت به همین دوره در سال قبل به 744.5 هزار میلیارد ریال رسیده است و نیز میزان سپرده این بانک با رشدی 17.7 درصد به مبلغی معادل 564 هزار میلیارد ریال نزد بانک مرکزی رسیده است.

بدهی بانک‌های تجاری با افزایش 139 درصد به مبلغی معادل 96.8 هزار میلیارد ریال در نزد بانک مرکزی و از سوی دیگر دارایی این بانک با رشدی 44.5 درصد به مبلغی معادل 9093.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

خلاصه دارایی و بدهی بانک‌های تخصصی

با توجه به این گزارش، دارایی خارجی این بخش با رشدی 14.8 درصد به مبلغی معادل 1947.8 هزار میلیارد ریال افزایش و نیز بدهی بانک‌های تخصصی با 8 دهم درصد نزول به مبلغی معادل 446.9 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

در پایان این گزارش، بانک مرکزی حجم نقدینگی خود را بیش از دو هزار و 895 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریورماه سال 99 اعلام کرد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی