موسسه ملل اخیراً به‌روزترین خبر خود درخصوص مثبت بودن تراز عملیاتی این بانک را اعلام نمود. در طی چهارماه نخست سال 1399، موسسه ملل توانست سودی معادل یک هزار و 571 میلیارد تومان را از محل تسهیلات اعطایی به مشتریان خود، کسب کند. همچنین این بانک توانسته است در این مدت به مشتریانی که دارای سپرده سرمایه‌گذاری در این بانک هستند سود 879 میلیارد تومان پرداخت نماید و در نتیجه تراز عملیاتی مثبتی با نرخ 692 میلیارد تومان را به ثبت برساند.

به گزارش روابط عمومی موسسه ملل، در آینده قرار است تا به جهت مشتری مداری و توسعه کسب و کار در قالب عقود مرابحه، تسهیلاتی به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت گردد. در ادامه این گزارش ، روابط عمومی این مجموعه از طرح افق 1 رونمایی نمود که در این طرح، تسهیلاتی با هدف تأمین سرمایه در جهت خرید ماشین‌آلات، خرید مواد اولیه و تجهیزات به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است موسسه ملل تسهیلاتی در قالب عقد مرابحه به اشخاص حقیقی و تا مبلغ یک میلیارد ریال با بازپرداخت 60 ماهه اعطا می‌کند. همچنین برای اشخاص حقوقی نیز سقف تسهیلات با عقد مرابحه مبلغ 5 میلیارد ریال می‌باشد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی