مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا معتمد، درباره نحوه اعطای مجوز رتبه‌بندی به موسسات گفت: سازمان بورس، در سال ۹۵، فراخوان‌هایی در قالب دو نوبت داخلی و یک نوبت بین‌المللی منتشر کرد که در نوبت اول، فراخوان بین‌المللی موسسات خارجی ارائه شد و یک موسسه معروف در اروپا توانست مجوز تاسیس دریافت کند و هم‌اکنون برای دریافت آخرین مجوز‌های قانونی ذی صلاح امنیتی ایران تلاش می‌کند تا مجوز فعالیت دریافت کند.

محمدرضا معتمد، تصریح کرد: در دو فراخوان داخلی سازمان بورس ۴ موسسه حداقل شرایط را داشتند و موفق به دریافت موافقت اصولی برای تاسیس شدند. سه مورد از این موسسات تاسیس و موفق به دریافت مجوز فعالیت شدند. یک موسسه از ۴ موسسه شرکت‌کننده در دو فراخوان داخلی سازمان بورس، با سهامداران خارجی و اروپایی، علی‌رغم دریافت مجوز تاسیس، هنوز مجوز فعالیت دریافت نکرده است. وی با بیان اینکه درخواست‌هایی از سمت برخی گروه‌های دیگر در بخش‌های خصوصی و دولتی ارائه شده است، از نبود حداقل شرایط برای دریافت مجوز در این موسسات خبر داد.

محمدرضا معتمد با اشاره به اینکه فعالیتی که در سایر بخش‌ها انجام می‌شود، در اصطلاح از آن با عنوان رتبه‌بندی یاد می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن مستلزم نظر قانونگذار و برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار است، افزود: فعالیتی که در حال حاضر انجام می‌شود اگر در مصادیق رتبه‌بندی قرار بگیرد، سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق قانون موجود، مجبور به پیگیری و انجام اقدامات لازم در این‌باره است و اگر در هر نهاد و صنفی، مواردی از این قبیل مشاهده گردد، سازمان بورس و اوراق بهادار، حتما با آن برخورد خواهد کرد. وی در ادامه تأکید کرد: مواردی که درخصوص ایفای تعهدات ناشر، نظام‌بندی و پرداخت‌های یک نهاد باشد، باید مجوز فعالیت آن‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود.

 

اهداف رتبه‌بندی اعتباری سازمان‌ها

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: درجه‌بندی هر موسسه براساس عملکرد آن‌ها مشخص می‌شود، براین اساس دیگر نیازی به دریافت مجوز نیست و این مورد نوعی ویژگی کیفی برای منابع مالی محسوب می‌شود. معتمد همچنین افزود: موسسات و نهاد‌ها، در آینده براساس رتبه اعتباری خود، می‌توانند اوراق بدهی را در بازار منتشر و یا تسهیلات دریافت کنند. همچنین متناسب با آن، نرخ بهره تسهیلات دریافتی، می‌تواند مناسب‌تر یا بالاتر باشد. در واقع هر چه رتبه اعتباری بهتر باشد، نهاد یا موسسه مربوطه، امکان استفاده از تسهیلات ارزان‌تر را دارد و هر چه رتبه اعتباری بدتر باشد، باید هزینه بیشتری را برای دریافت تسهیلات بپردازد.

محمدرضا معتمد یادآوری کرد: رتبه اعتباری نهاد‌ها یا موسسات، باعث می‌شود که آنها برای دریافت تسهیلات و موارد دیگر، نیازی به ارائه ضامن نداشته باشند. وجود موسسات و نهادهای فعال در حوزه رتبه‌بندی، بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم، باعث آسیب و ضربه به نظام پولی و مالی کشور خواهند شد.

 

شناسایی موسسات رتبه‌بندی غیرقانونی

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اینکه انتشار اوراق و دریافت تسهیلات از سیستم بانکی یا بازار سرمایه صورت می‌گیرد، از تأسیس پایگاه‌های داده‌ای یکسان، جهت دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: شخصی که از سیستم بانکی یا بازار سرمایه، درخواست دریافت تسهیلات را دارد، این درخواست در یک سیستم متمرکز و یکپارچه ثبت خواهد شد. در این سیستم متقاضی ابتدا باید به موسسات رتبه‌بندی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر رجوع کرده و رتبه اعتباری دریافت کند، سپس سیستم بانکی و بازار سرمایه به این سامانه رجوع کرده و رتبه اعتباری اشخاص را اخذ خواهند کرد.

محمدرضا معتمد بیان کرد: اگر موسسه‌ یا نهادی خارج از چارچوب قانون اقدام به رتبه‌بندی کند، رتبه‌بندی آن‌ها در سیستم جامع ثبت نشده و در بازار سرمایه و پول، اعتباری به شرکت‌هایی که در این سامانه قرار ندارد، پرداخت نخواهد شد. وی در آخر از وجود لیست موسسات رتبه‌بندی که دارای مجوز قانونی هستند، در سامانه سازمان بورس با آدرس codal.ir خبر داد و گفت: هر نهاد دیگری که جز لیست موجود در سامانه کدال نباشد و اقدام به فعالیت رتبه‌بندی کند از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار غیر قانونی بوده و مشمول مجازات مقرر ماده ۴۹ بازار بورس و اوراق بهادار می‌شود.