بانک مرکزی اخیراً در طی خبری جدیدترین آمار بدهی بانک‌ها را اعلام کرده است که نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه امسال، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی مبلغ 113 هزار و 290 میلیارد تومان تعیین شده است. طبق آخرین گزارشی که پیش از این و از سوی بانک مرکزی در خردادماه 1398 منتشر شده بود، مبلغ بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال گذشته بالغ بر 134 هزار و 550 میلیارد تومان بوده است. مقایسه دو گزارش سال 1398 و امسال، حاکی از کاهش 15.8 درصدی در میزان بدهی بانک‌ها است.

شایان ذکر است که بشترین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به بانک تجارت اختصاص داده شده است که نسبت به خرداد ماه سال گذشته، بدهی بانک تجارت 80.2 درصدی افزایش داشته است. خرداد ماه سال 99 بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 46 هزار و 850 میلیارد تومان است که این مبلغ نسبت به سال 98، 0.3 درصد افزایش یافته است؛ در صورتی که بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در مقایسه با بانک‌های دیگر، 0.4 درصد کاهش داشته است.

همچنین لازم به ذکر است که در خردادماه سال 99 حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به مبلغ 56 هزار و 620 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به خرداد ماه سال 98 با کاهش 31.3 درصدی همراه بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بیشترین تأثیر در کاهش بدهی به بانک مرکزی را بانک‎های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی داشته‌اند.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.