روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در طی گفتگویی اعلام کرد که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در طی روند مثبت مدیریت منابع و اتخاذ سیاست‌هاس سازنده در سه سال متوالی توانسته است مطالبات غیرجاری خود را حول و حوش یک درصد نگه دارد. این در صورتی است که در حال حاضر این مطالبات به کمتر از نیم درصد نیز رسیده است.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال 1396 نسبت مطالبات غیرجاری به منابع آن حدود 1.1 درصد بوده که در سالهای 1397 و 1398 این نسبت به ترتیب 1 و 0.75 درصد را به خود دیده و در نهایت شاهد یک سیر نزولی در این سال‌ها بوده است.

اصلی‌ترین علتی که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران توانسته است مشتریان بسیار زیادی را در سطح کشور برای تسهیلات خود جذب کند، پایین بود نسبت ذکر شده یعنی نسبت مطالبات غیرجاری به منابع است. در طول سال‌های گذشته تعداد مشتریانی که از این بانک تسهیلات دریافت کردند سیر صعودی قابل تأملی داشته که این متأثر از پایین نگه داشتن مطالبات غیرجاری و افزایش منابع است.

در دو حوزه می‌توان موفقیت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پایین نگه داشتن مطالبات غیرجاری بررسی نمود که یکی از این حوزه‌ها نحوه رفتار متقاضیان با بانک و دیگری عملکرد خود بانک است. قابل توجه است که اکثریت بانک‌ها اعطای تسهیلات کلان را به ارائه تسهیلات به مشتریان خرد خود، به سبب فرآیند و زحمت کمتر ترجیح می‌دهند. این موضوع در حالی است که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران دقیقا عکس این بانک‌ها عمل کرده به صورتی که ارائه تسهیلات به اقشار خرد جامعه را ارجح می‌داند و برای اثبات این امر می‌توان به سال 1398 اشاره نمود که این بانک تسهیلاتی معادل 2 میلیون و 300 هزار فقره به متقاضیان پرداخت کرد و نسبت به سال قبلی خود، 88 درصد رشد داشته است.

 

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی