با عنایت به اصلاح قانون چک در آذر ماه سال 1397 و لازم‌الاجرایی بودن این قانون، طبق جدول زمان‌بندی در نظر گرفته شده جهت اعمال تغییرات، صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی آن از بیست و یکم آذر ماه سال جاری ممنوع خواهد شد. همچنین ثبت چک در سامانه چکاوک نیز الزامی خواهد بود.

 

قانون صدور چک:

طبق این قانون، اگر فردی تصمیم به صدور چک از تاریخ بیست و یکم آذر ماه به بعد را داشته باشد، ابتدا بایستی به سامانه چکاوک ورود کرده و مبلغ چک و مشخصات ذی‌نفع را در این سامانه ثبت نماید. پس از ثبت در سامانه چکاوک امکان صدور چک به صورت فیزیکی امکان‌پذبر خواهد بود.

لازم به ذکر است تعداد چک‌های برگشتی فرد در سامانه چکاوک و در زمان ثبت، استعلام و نمایان خواهد شد و در صورتی که چک برگشتی و یا بلامحل از گذشته وجود نداشته باشد آن‌گاه فرد اجازه صدور خواهد داشت. همچنین مبلغ چک نیز از سوی سامانه چکاوک کنترل و مشخص می‌گردد که مبلغ درج شده در سقف مجاز برای صدور قرار دارد و یا خیر.

در صورتی که ذی‌نفع چک که قبلاً اطلاعات وی در سامانه چکاوک ثبت شده است، تصمیم داشته باشد چک را در اختیار فرد دیگری قرار دهد، باید مجدداً با ورود به سامانه چکاوک اطلاعات دریافت‌کننده جدید را ثبت نماید. لذا دیگر چک با امضاء و ظهر قابل انتقال نخواهد بود.

 

قانون تسویه چک:

براساس این دستورالعمل، پرداخت چک منوط به اخذ استعلام‌های لازم از سامانه صیاد نیز خواهد بود و پرداخت براساس آن صورت می‌پذیرد. سیستمی که از سوی بانک مرکزی برای تسویه در نظر گرفته شده است، چکاوک و صیاد است.

اگر مشخصات دارنده فیزیکی چک در سامانه‌های چکاوک و صیاد به عنوان ذی‌نفع نهایی ثبت نشده باشد و نیز تاریخ و امضای موجود در سیستم با نسخه فیزیکی مغایرت داشته باشد، بانک‌ها از پرداخت مبلغ خودداری خواهند نمود. در این صورت دارنده چک می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی یک سند مدنی عادی (در این صورت چک مزایای سند تجاری را نخواهد داشت) را در دادگاه صورت دهد.