پیرو بخشنامه شماره 98.42162 مورخ 98/02/15 بانک مرکزی و هم‌چنین طبق ابلاغ این سازمان (بانک مرکزی) مورخ 99/04/30 به تمام بانک‌های کشور، زین پس تمام متقاضیان دریافت هرگونه تسهیلات بایستی اطلاعات و درخواست خود را در سامانه سمات به ثبت برسانند.

پیشتر در سایت مرآت مگ و در خبر مربوط به آیین‌نامه برای مؤسسات اعتباری، به نقش سامانه سمات و الزام آن برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات اشاره شده است.

سامانه سمات، سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات است که برای ثبت تسهیلات تعبیه شده است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید درخواست تخصیص تسهیلات خود را به همراه اطلاعات خود در سامانه سمات ثبت نموده و از آن کد پیگیری دریافت نمایند. این اقدام در جهت تقویت نظارت بانک مرکزی بر کیفیت، کمیت و چگونگی تخصیص تسهیلات در کل سیستم بانکی اتخاذ شده است.

بانک‌ها به عنوان مجریان این بخشنامه موظف به اعمال کنترل‌های داخلی منظم و قوی بوده و در صورت قصور از سوی بانک مرکزی مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.