بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، این بانک تاکنون به ۴ میلیون و ۷۵۷ هزار نفر تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای پرداخت کرده که از این میزان تعداد هفتصد و پنجاه و دو هزار فقره با مبلغی بالغ بر هشتاد و دو هزار میلیارد ریال در سال 1396 اعطا شده است. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به یک میلیون نفر از نیازمندان واجد شرایط به ویژه در حوزه های حمایت و کارآفرینی و اشتغالزایی از تولیدات داخلی از برنامه های ترسیمی این بانک برای سال ۱۳۹۷ بوده که تا پایان سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۳۴ هزار فقره که معادل ۲۳.۴ درصد بیشتر از هدف ترسیمی پرداخت شده است.

طرح‌های اشتغالزایی در بانک قرض الحسنه مهر ایران سه ضلع دارد. در این مدل، یک مثلث ایجاد می‌شود.

یک ضلع این مثلث بانک قرض‌‌الحسنه مهر ایران است.

ضلع دوم بنیادها و نهادهایی مانند بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بهزیستی و… که متولی ایجاد شغل‌هایی برای بخش‌هایی از جامعه هستند.

ضلع سوم شهروندانی که متقاضی دریافت وام برای راه اندازی کسب و کار کوچک در جامعه هستند.

از بانکی سخن می‌گوییم که بیش از ۵۲۶ شعبه در جای جای ایران دارد. بانک قرض الحسنه مهر ایران با در اختیار گذاشتن وام های بدون بهره و تنها با کارمزدی برابر صفر تا چهار درصد توانسته است بسیاری از کسب و کارهای کوچک را سامان بخشد.