جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار درباره دریافت بخشی از هزینه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان از پذیرنده گفت: این مصوبه باید به طور دقیق اجرا شود تا زمینه برای سوء استفاده و دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار فراهم نشود.

وی افزود: طبیعی است که بانک‌ها باید همواره به سمت بروزرسانی نرم افزار‌ها و سیستم‌های مربوط به بانکداری الکترونیک اقدام کنند تا گردش مالی با سهولت و همچنین شفافیت بیشتر از قبل انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: بانک‌ها باید در کنار کارتخوان‌ها، زمینه را برای استفاده مردم و فروشگاه‌ها از ابزار‌هایی مانند کیف پول و … فراهم آورند.

قادری خاطرنشان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار برای دریافت بخشی از هزینه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان از فروشگاه‌ها با هدف به روز‌رسانی این سیستم تصمیم خوبی است، اما باید با دقت اجرا شود تا زمینه برای انواع سوء استفاده‌ها فراهم نشود و فروشگاه‌ها به سمت دریافت وجه نقد و یا الزام مشتریان به پرداخت هزینه از طریق خودپَرداز نروند.