بر اساس آخرین گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ، صکوک منتشر شده در سال 2019 به میزان 6% نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

طبق این آمار صکوک با سررسید بیشتر از 18 ماه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس(شامل: عربستان صعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت)، ترکیه، مالزی، اندونزی و پاکستان به میزان 42.2 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. میزان صکوک انتشار یافته در سال 2018 توسط کشورهای ذکر شده به میزان 39.8 میلیارد دلار بوده است. میزان صکوک منتشر شده در سال 2019 حدود 65% بیشتر از ده سال گذشته است. البته این میزان به اندازه قابل توجهی از سال 2017 کمتر است. نمودار زیر مقایسه‌ای بین صکوک و اوراق قرضه انتشار یافته طی ده سال گذشته را به نمایش گذاشته است.

  صکوک منتشر شده