محمد عطایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به درخواست فعالان بازار سرمایه و ابلاغیه اعلام شده از هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان انجام خرید اعتباری و قرار گرفتن سهام درج شده در بازار پایه به عنوان ارزش تضمین تصویب شد؛ مقرر گردید ضرایب مربوط به این سهام توسط کمیته پایش ریسک بازار تعیین و ابلاغ گردد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با توجه به تصمیماتی که توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است؛ کمیته پایش ریسک بازار، اقدام به تصمیم‌گیری پیرامون سهام درج شده در بازار پایه‌ زرد فرابورس، به میزان ۵۰% ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار اول و دوم فرابورس کرده است.

عطایی خاطرنشان کرد: از آنجایی که درحال حاضر طبق دستورالعمل، ضریب تعیین شده، ۵۰% قیمت سهام می‌باشد؛ بنابراین با اعمال تغییرات جدید،۵۰% قیمت سهام که معادل ۵۰% سهام قبلی که آن نیز معادل ۲۵% آن می­باشد، لحاظ می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به این آئین­نامه، در بازار پایه زرد فرابورس تنها ۲۵% قیمت سهام فعالان بازار به حساب تضمین شده خواهد رفت.

به گفته مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام درج شده در بازار پایه نارنجی فرابورس، ۳۰% ضریب سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار اول و دوم فرابورس اعمال خواهد شد و همچنین در مورد سهام درج شده در بازار پایه قرمز فرابورس، 0% ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران اعمال خواهد شد.

در ادامه عطایی افزود: در مورد اولویت سهام درج شده در هر یک از بازارهای پایه فرابورس،۸۰% ضریب تعیین شده سهام مورد نظر در آن بازار به شرح فوق در نظر گرفته خواهد شد؛ ضرایب مصوب، با توجه به ضرورت اعمال این تغییرات در سامانه‌های مربوطه از جمله سامانه کنترل و نظارت بر معاملات اعتباری موسوم به سکنا، از تاریخ ۴ آبانماه 1398 قابلیت اجرا خواهد داشت.

عطایی یادآور شد: این موضوع، طی بخشنامه‌ای به کلیه شرکت­های کارگزاری مبنی بر جواز انجام خرید اعتباری سهام درج شده در بازار پایه فرابورس ایران و قرار گرفتن سهام ذکر شده به عنوان ارزش تضمین معاملات اعتباری اعلام شده است. در پایان وی اشاره کرد: اعضای کمیته پایش بازار دارای پنج عضو شامل، دبیرکل کانون کارگزاران، مدیر نظارت بر کارگزاران، مدیر نظارت بر بازار، نماینده شرکت سپرده­گذاری و نماینده شرکت مدیریت فناوری می‌باشد.