روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رضا ساعدی فر در طی خبری اعلام کرد: در صورتی از محل منابع صندوق توسعه ملی به شرکت یا بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت میشود که حداقل بیست درصد منابع شرکت از نسبت مالکانه برخوردار باشند. این درحالی که اگر بنگاهی نسبت مالکانه نداشته باشد امکان اینکه در سامانه صندوق توسعه ملی اطلاعات به منظور دریافت تسهیلات ثبت کند وجود ندارد.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ادامه داد: بنگاه‌هایی قادر به دریافت تسهیلات از محل منابع بانک می‌باشند که حداقل 15 درصد از نسبت مالکانه برخوردار باشند.

ساعدی‌فر افزود: بانک صادرات در صورتی که شرکت‌ها صورت مالی شفافی از مجموعه خود، به تایید حسابرس ارائه دهند تسهیلات بدون وثیقه اعطا می‌نماید که اگرغیر این باشد تسهیلات با وثیقه ارائه نخواهد شد. همچنین براساس آخرین فهرست اعلامی بانک مرکزی شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشد باتوجه به اختیارات بانک مرکزی قادر به دریافت 50 میلیارد ریال تسهیلات به شرط اعطای مدارک کامل اظهارنامه مالیاتی از بانک است.

وی گفت: بانک صادرات ترجیحاٌ در جهت صادرات این تسهیلات رابه شرکت‌ها ارائه داده که از آنجایی که سیستم بانکداری اسلامی در کشور رعایت می‌شود مشتریان موظفند اسناد صادراتی را در زمان مناسب و به موقع به بانک تحویل دهند و در صورت تغییر برنامه صادراتی به صورت کتباٌ بانک را در جریان بگذارند. اگر مشتریان در صادرات خود با مشکلاتی مواجه شوند بانک بابت عدم انجام تعهدات از مشتریان جریمه‌ای دریافت نمی‌کنند.

در پایان ساعدی‌فر خاطرنشان کرد: اگر مشتریان صادرات موجهی داشته باشند بانک برای تامین نیازهای مالی آنها از طریق منابع بانک و یا بازارهای سرمایه به یاری آنها می‌شتابد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی