رتبه‌بندی برترین شرکت‌های بیمه جهان در سال 2019 براساس گزارش موسسه AM Best:

شرکت رتبه‌بندی اعتباری AM Best در جدیدترین گزارش خود در سال 2019، به رتبه‌بندی بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای جهان براساس شاخص‌های رشد حق بیمه خالص و نیز دارایی‌هایی غیربانکی پرداخته است. لازم به ذکر است در این رتبه‌بندی از داده‌های Bestlink و نیز تحقیقات تکمیلی استفاده شده است.

در این گزارش 25 شرکت بیمه‌ای بزرگ و شاخص در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته است و براساس هر دو شاخص موردنظر دو رتبه‌ بندی متفاوت ارائه گردیده است. از لحاظ رشد حق بیمه خالص، شرکت‌های بیمه سلامت مستقر در ایالات متحده امریکا بیش‌ترین پیشرفت را طی یک سال گذشته است. هم‌چنین گروه کایزر به‌دلیل برنامه‌های سلامتی‌ای که داشته است، در رتبه‌ بندی سال 2019 نسبت به سال 2018، دو پله پیشرفت داشته و در جایگاه پنجم رتبه‌بندی سال 2019 قرار گرفته است.

از منظر دارایی‌های غیربانکی، شرکت بیمه عمر نیپون در کشور ژاپن با سه پله صعود در رتبه چهارم قرار گرفت و پس از آن شرکت بیمه برکشایر در امریکا با یک پله صعود نسبت به رتبه‌ بندی قبل، در ره پنجم قرار گرفت.

در ادامه و در جداول ذیل 10 شرکت برتر صنعت بیمه براساس معیارهای موردنظر (حق بیمه خالص و دارایی‌های فیزیکی) معرفی شده‌ است.

 

رشد حق بیمه خالص
رشد حق بیمه خالص
 
دارایی‌های غیربانکی
دارایی‌های غیربانکی