بانک مسکن با معرفی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز آینده، شرایط ویژه‌ای برای سپرده‌گذاران ممتاز در نظر گرفته است. بانک مسکن به‌عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن در راستای تحقق اهداف عالی خود در تامین مسکن عموم مشتریان به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و تنوع در ارائه خدمات بانکی و فراهم کردن زمینه نقل و انتقال امتیاز تسهیلاتی، حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز را طراحی کرده است. دارندگان این حساب علاوه بر دریافت سود معادل سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) را نیز در صورت قرار گرفتن سپرده آنها در اولویت، خواهند داشت. با توجه به اینکه قابلیت خرید و فروش این اوراق در فرابورس وجود دارد، بخشی از سود سپرده آنها از طریق فروش این اوراق به دست خواهد آمد و با توجه به قیمت حدود ۴۰ هزار تومانی اوراق تسه در حال حاضر، در مجموع عایدی سپرده‌های ممتاز به نسبت سایر سپرده‌های بانک مسکن قابل‌توجه خواهد بود. افتتاح سپرده ممتاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول شرایط خاصی است. حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز به دو نوع کوتاه‌مدت عادی و کوتاه‌مدت عادی بدون تخصیص سود تقسیم می‌شود که در گروه اول، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز در پایان هر ماه به حساب تعلق می‌گیرد و مطابق با شرایط حساب در صورت در اولویت قرار گرفتن، اوراق تسه نیز به آنها پرداخت می‌شود. در گروه دوم صرفا با توجه به شرایط حساب، اوراق به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد. هر یک از این دو نوع سپرده برای سه گروه اشخاص حقیقی عادی، اشخاص حقیقی خاص و اشخاص حقوقی قابل افتتاح هستند و میزان تخصیص اوراق به هر یک از این گروه‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، حداقل مبلغ برای افتتاح حساب ۵۰ هزار تومان است، اما حداقل مبلغ برای تخصیص اوراق به سپرده اشخاص حقیقی خاص و اشخاص حقوقی ۱۰ میلیون تومان تعریف شده و حداقل مبلغ برای تخصیص ماهانه یک ورق به حساب نیز ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی که سپرده اشخاص حقیقی عادی در صورتی که بر اساس میانگین امتیاز حساب در اولویت قرار گیرد، صرف‌نظر از مبلغ سپرده، واجد دریافت اوراق می‌شود یا نمی‌شود. اغلب افتتاح‌کنندگان سپرده‌های ممتاز بانک مسکن در گروه اشخاص حقیقی خاص قرار می‌گیرند و کف ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی میانگین سپرده را رعایت می‌کنند. درصد تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن چه برای این افراد و چه برای سپرده‌گذاران حقوقی حساب‌های ممتاز، ۳۳ % است؛ اما بانک مسکن اخیرا با طراحی سپرده ویژه‌ای موسوم به سپرده ممتاز آینده (سما)، شرایطی را فراهم کرده که درصد تخصیص اوراق به این دو گروه به ۳۵ % افزایش یافته است. به جز این پارامتر هیچ تفاوت دیگری میان محاسبه امتیاز و میزان تخصیص اوراق به سپرده‌های ممتاز عادی و سما وجود ندارد؛ در مورد زمانی که اوراق به دارنده حساب واگذار می‌شود، یک تفاوت عمده دیگر نیز وجود دارد. در حساب‌های ممتاز عادی، اوراق تعلق گرفته به هر حساب در پایان هر ماه به صاحب حساب واگذار می‌شود، در حالی که در حساب سما، زمان تخصیص اوراق به یک حساب در پایان دوره یک ساله است. به این ترتیب نیازی به مراجعه هر ماهه صاحبان سپرده به شعب برای دریافت اوراق و اقدام برای فروش آنها در فرابورس نیست.