بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعلام کرد. بر این اساس از 22 شهریور نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حالت قبل از زمان اجرای مصوبه کرونا بازمی‌گردد و مابه‌التفاوت سپرده‌قانونی جدید نزد بانک مرکزی بازگردانده می‌شود. بطوریکه یک سوم این منابع بر حسب عملکرد این نهادها با مدت زمان تسویه 2 ساله از سوی بانک عامل نزد آنان قرار خواهد گرفت. اما اگر بانکی نتواند این مبلغ را بصورت تسویه یکجا پرداخت کند، می‌تواند طی سه قسط مساوی در پایان ماه‌های مهر، آبان و آذر با نرخ 0.0001 درصد به بانک مرکزی تودیع نماید.

کاهش و افزایش سپرده‌قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها و رشد نقدینگی تاثیر مستقیم دارد. شورای پول و اعتبار با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم؛ پیش از این تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل بانک مرکزی سپرده بود.

 

 

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی