معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، اخیراً گزارشی درخصوص ‌روند نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ منتشر نموده است که در طی این گزارش، این نسبت در اردیبهشت ماه سال جاری پس از کسر سپرده قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق گزارش این سازمان، در فروردین ماه سال جاری نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 78/5 درصد بوده که همین نسبت در اردیبهشت ماه با کاهشی 1/5 درصد مواجه شده و در نهایت به عدد 77/0 درصد رسیده است. با مقایسه نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در اردیبهشت سال جاری با سه سال اخیر، به این نتیجه می‌رسیم که کمترین رقم در طی این مدت بوده است.

لازم به ذکر است که در پایان سال 98 نیز نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ برابر با 79/4 درصد بوده است. در سال گذشته این نسبت در تیرماه حدود 81 درصد بوده که نشان‌دهنده بالاترین حد در سال 98 است.

با توجه به گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده است بالاترین نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب با 108، 101 و 97 درصد می‌باشد و استان‌های بوشهر، البرز و خوزستان به تریتیب با 35، 45 و 49 درصد در صدر استان‌هایی با کمترین مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هستند.

 

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی