با بررسی صورت‌های مالی سال 97 بانک‌های بورسی، متوجه این موضوع می‌شویم که جذب سپرده‌های بانکی در کشور با روندی افزایشی همراه بوده است. آمارها حاکی از آن دارد که در میان انواع سپرده‌ها، سپرده‌های پس‌انداز بیشترین افزایش را داشته‌اند، به طوری که میزان سپرده‌های پس‌انداز از 32/7 هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷، یعنی با رشد بیش از ۱۱۴% رسیده است.

سپرده‌های دیداری پس از سپرده‌های پس‌انداز بیشترین رشد را داشته‌اند. در سال ۹۶ میزان سپرده‌های دیداری حدود 90/6 هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۷ این مبلغ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بانک‌های بورسی در سال گذشته با وجود سود کم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به میزان ۱۰% و سود سرمایه‌گذاری بلندمدت به میزان ۱۴% در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری قدرتمند عمل کرده‌اند، به گونه‌ای در سال 97 سپرده‌های سرمایه‌گذاری جمعا حدود 16/8% نسبت به سال 96 رشد داشته‌اند. همچنین آیتم سایر سپرده‌ها در ترازنامه‌های بانکی که در واقع شامل ارقام سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها و پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی و ارزی) است از حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به حدود 35/9 هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ با ۵/ ۶۱% رشد همراه بوده است. در ادامه به عملکرد بانک‌ها در زمینه جذب نقدینگی می‌پردازیم.

 

بانک خاورمیانه در صدر بیشترین رشد سپرده‌ها

مشاهده ترازنامه‌ ۱۷ بانک بورسی نشان می‌دهد که سه بانک خصوصی و دو بانک خصوصی شده، بالاترین رشد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و در میان آنها بانک خاورمیانه با 48/4% رشد مجموعا با 11/6 هزار میلیارد تومان سپرده در صدر قرار دارد. بانک گردشگری با رشد حدود 45/9 در جایگاه بعدی قرار گرفته است. جایگاه سوم نیز به پست بانک متعلق است که سپرده‌های آن از حدود 6/2 هزار میلیارد تومان به 9/1 هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده که رشد 45/7% را نشان می‌دهد. بانک ملت هم توانست در یک سال مالی حدود ۳۹% سپرده‌های خود را افزایش دهد. دراین رتبه‌بندی بانک پاسارگاد سومین بانک خصوصی است که بیشترین جذب سپرده‌ها را داشته است. این بانک در سال مالی ۹۷ نسبت سال ۹۶ حدود 35/2% رشد داشته است.

 

رتبه‌بندی سپرده‌های دیداری بانک‌ها

بررسی ترازنامه بانک‌های بورسی حاکی از آن است که بانک گردشگری با جذب حدود ۴۳۴ میلیارد تومان سپرده دیداری در سال ۹۷ بیشترین افزایش سالانه را در این نوع سپرده را ثبت کرده است. سپرده‌های دیداری در این بانک به نسبت سال ۹۶ حدود 320/6% رشد داشته است. بانک کارآفرین با افزایش سپرده دیداری حدود 207/9% نیز جایگاه دوم را کسب کرده است. بانک پاسارگاد هم سومین بانک در این رتبه‌بندی با رشد ۶/ ۹۶% است. سپرده‌های دیداری آن از حدود ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۶/ ۹۶ درصدی به حدود ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

 

بررسی کلی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

با وجود اینکه سایر بازارها مانند بازار بورس سود بالاتری به نسبت بازار پول داشته‌اند، با نگاه به صورت‌های مالی ۱۷ بانک بورسی متوجه می‌شویم که سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بالغ بر 16/8% رشد را به خود دیده‌اند. با درنظر گرفتن این رقم افزایش به عنوان میانگین بررسی بانک‌ها، می‌توان گفت که اگر بانکی رشد بیشتری نسبت به این رقم داشته باشد، در جذب نقدینگی عملکرد قابل قبولی داشته است. بر همین اساس، بانک پاسارگاد با 30% رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌های با عملکرد مناسب بوده است. لازم به ذکر است که رقم سپرده‌های سرمایه‌گذاری این بانک از حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به حدود 79/2 هزار میلیارد تومان در 97 رسیده است.

 

جایگاه بانک‌ها در رتبه‌بندی گشایش LC

با بررسی ترازنامه بانک‌ها، بخشی به‌عنوان سایر سپرده‌ها وجود دارد که در این قسمت آیتم‌های ارقام سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها و پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی و ارزی) منتشر می‌شود. بررسی آمار و ارقام بانک‌های مورد بحث این گزارش حاکی از آن است که پست بانک، جایگاه نخست بیشترین رشد را در این نوع سپرده‌ها داشته است. رقم سایر سپرده‌های این بانک در یک سال مالی حدود ۲۱۱% افزایش را تجربه کرده است. پس از آن و در جایگاه دوم بانک پاسارگاد جای دارد که سایر سپرده‌های این بانک با رشد 192/4% همراه بوده است. بانک انصار با رشد 116/7% در جایگاه سوم و بانک سینا با رشد ۱۰۴% در جایگاه چهارم قرار دارد. در این رتبه‌بندی، بانک پاسارگاد در میان بانک‌های خصوصی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.