کارگاه آموزشی سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان در تاریخ 11/12/1397 در مرکز فناوری نانو برگزار گردید. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری، عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه واسدا می باشند. دکتر تقی‌زاده استاد مدعو دانشکده اقتصاد دانشگاه کیو و اقتصاددان و دستیار ارشد رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی، به تشریح موارد زیر پرداختند:

 • نقش پایگاه رتبه‌بندی اعتبارسنجی،
 • سنجش ریسک اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها،
 • نقش نظام ضمانت اعتباری،
 • نقش ضمانت بانک‌های دولتی و
 • نقش فناوری‌های حوزه مالی پرداختند.

محورهای مطرح شده:

مهمترین محورهای مطرح شده در این کارگاه عبارتند از:

 • نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای آسیایی
 • مشکلات آنها در دسترسی به منابع مالی به همراه ارائه راهکارها
 • ایجاد پایگاه داده‌های ریسک اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط به منظور ارزیابی اعتباری شرکت‌ها
 • معرفی و تشریح مدل‌های جامع برای اعتبارسنجی شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش بنیان
 • معرفی تجربیات موفق آسیایی در حوزه اعتبارسنجی و ضمانت اعتباری

اجزاءکارگاه

کارگاه مذکور در دو بخش برگزار گردید. بخش اول به مباحث اعتبارسنجی و نظام ضمانت اعتباری پرداخته شد. مطالب ارائه شده در بخش اول شامل موضوعاتی چون:

 • جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در آسیا
 • مشکلات تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و
 • نقش پایگاه ریسک اعتباری در تسهیل دسترسی تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط.

 

در بخش دوم به ارائه موضوعاتی چون رتبه‌بندی استارت‌آپ‌ها، نقش طرح ضمانت اعتباری در تامین‌مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، محاسبه نرخ ضمانت اعتباری بهینه، نقش صندوق‌های امانی محلی در تامین مالی جمعی استارت‌آپ‌ها و نقش موسسات مالی و فناوری‌های مالی در تامین‌مالی شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته شد.

دکتر تقی‌زاده حصاری بیان کردند: اعتبارسنجی در کشورهای آسیایی بیشتر به شرکت‌های کوچک و متوسط توجه داشته درحالی‌که در کشورهای غربی، نگرش بیشتر به شرکت‌های بزرگ است. دکتر تقی‌زاده حصاری افزود: شرکت‌های کوچک و متوسط، سهم قابل توجه‌ای را در اشتغال‌زایی، GDP، واردات و صادرات در کشورهای آسیایی دارند. به عبارتی در کشورهای آسیایی رویکرد، نگاه خرد به کلان است. برای بهبود وضعیت شرکتهای بزرگ باید ابتدا وضعیت شرکت‌های کوچک خوب شود. در ایران نیز بایستی روش کشورهای آسیایی که همان نگاه خرد به کلان است را داشته باشیم.

دستیار ارشد رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی تصریح کرد: ابتدا اگر وضعیت مالی کشورها را بررسی کنیم، می‌بینیم وضعیت مالی در کشورهای آسیایی بانک محور است. به عبارتی بانک‌ها سهم غالبی را در نظام بانکی دارند. این موضوع درحالی است که در کشورهای اروپایی وضعیت نظام مالی، بورس‌محور بوده و بیشتر خانوارها پرتفویی از سهام را در اختیار دارند. مفهوم بورس به خوبی در غرب شکل گرفته اما در کشورهای آسیایی بیشتر خانوارها سپرده بانکی داشته و کمتر پرتفویی از سهام را دراختیار دارند. در این کارگاه ضمن ارائه داده‌های مرتبط و مفید از کشور ژاپن در این حوزه، به ارائه راهکارهای مفیدی در این حوزه با استفاده از تجارب این کشور پرداخته شد.