به دلیل شرایط پیش آمده در کشور در پی شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، بانک مرکزی تمهیداتی را به منظور رفع موقت برخی محدودیت‌های صدور چک برگشتی در نظر گرفته است. تصمیمات بانک مرکزی با هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور گرفته شده است.

طبق تصمیم بانک مرکزی، مقرر گردیده است محدودیت‌های بندهای “الف”، “ج” و “د” تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک رفع گردد که عبارتند از:

الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی

د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

بندهای فوق به دلیل آسیب‌های کرونا به بنگاه‌های اقتصادی متعدد که موجب افزایش چک برگشتی بنگاه‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، با تصمیم و تشخیص نهایی شورای تأمین استان تا یک سال اجرایی نخواهد شد و در واقع رفع موانع می‌گردد.

اما تصمیم بانک مرکزی و اجرایی نمودن آن، نیازمند وصول مصوبه شورا می‌باشد و پس از آن بانک مرکزی در سامانه‌های مختلف اقدام به عمل خواهد آورد. از این رو، اداره کل اعتبارات بانک مرکزی، پس از وصول مصوبه شورا اسامی بنگاه‌های اقتصادی و افرادی که مشمول قانون رفع محدودیت‌ها می‌شوند را از طریق درگاه الکترونیکی بانک مرکزی به آدرس www.portal.pbn.net ارسال خواهد نمود.

همچنین بانک مرکزی به منظور رفع محدودیت‌های صدور ضمانت‌نامه و اعطای اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، اقدامات لازم را درخصوص ثبت مشمولین در سامانه “سپام” انجام خواهد داد. علاوه بر این، در “سامانه سیاح” نیز اسامی مشمولین به منظور رفع محدودیت‌های افتتاح حساب ثبت خواهد شد.