بانک جهانی پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد عمان در سال ۲۰۲۰ به 6% برسد که بخش عمده‌ای از آن به دلیل اجرای برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی و تداوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز این کشور می‌باشد.

انتشار اینگونه آمارهای جدید در گزارش بررسی اقتصادی خلیج فارس توسط بانک جهانی در حالی است که پیش‌بینی می‌شود رشداقتصادی عمان، امسال با کاهش 9/0 درصدی نسبت به رقم 1/2 درصدی سال گذشته به 2/1 درصد برسد، اما این شاخص مهم اقتصادی در سال آینده میلادی به 6% افزایش خواهد یافت.

براساس گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری عمان برای تنوع بخشی به اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت‌ و گاز، همچنان در سال‌ ۲۰۲۱ و در میان‌مدت هم باعث تداوم رشد اقتصادی مطلوب این کشور خواهد شد.

بحرین، از دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌باشد که رشداقتصادی پیش‌بینی شده برای این کشور رقم 2/2 % می‌باشد. همچنین قطر که پیش‌بینی شده در سال آینده از رشد اقتصادی 4/3 درصدی برخوردار باشد. رشداقتصادی کویت نیز 3% پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، عربستان و امارات متحده عربی نیز از رشد اقتصادی 3 درصدی برخوردار خواهند بود.